Radar · Nyheter

Falsk svensk officer skickades till Nato

Försvarsmakten befordrade den falska officeren och skickade honom till Nato.

Försvarsmakten skickade den falska officer, vars militära karriär nu är föremål för utredning, på tjänstgöring som stabsofficer vid Natohögkvarteret Shape i Belgien, rapporterar Dagens Nyheter.

Mannen hade med påhittade meriter tilldelats majors grad, men när Natotjänsten förlängdes befordrades han tillfälligt av svenska försvaret till överstelöjtnant för att kunna arbeta med utländska militärer av högre rang.

Det är naturligtvis inte bra att det som har skett har skett. Vi ska ju skicka riktiga officerare till de här befattningarna och naturligtvis säkerställa att vi har rätt kompetens på personalen, säger Carl-Axel Blomdahl, försvarets utredare, till tidningen.

Den falska officeren slutade vid Nato 2013. Fem år senare avslöjades meritbluffen av Kustbevakningen, där mannen då hade en säkerhetsklassad chefsbefattning. Trots att försvaret larmats handplockades han i somras till en hög chefspost i den svenska FN-insatsen i Mali.