Intro

Är naturen vår räddare i nöden?

En silverkula är som bekant det enda som biter på en varulv. Det är också en metafor för en enkel, närmast magisk lösning som kan lösa ett svårt problem. Ett träd – kan också det framstå som magiskt. ”Det suger upp koldioxid från atmosfären och bygger sig själv”, för att citera The Guardian kolumnisten George Monbiot.

Återbeskogning är en av alla de naturbaserade lösningar på klimatkrisen som allt fler sätter sitt hopp till. Till synes – alldeles utmärkt. Koldioxidhalten i atmosfären kan sugas upp och den biologiska mångfalden gynnas, vilket i sin tur kan ge ytterligare klimatvinster.

Men hör du om en silverkula som kan lösa klimatkrisen – osäkra din revolver. Det är vad jag har gjort. Dagens Zoom handlar om hur det kan komma sig att länder som Brasilien, USA och Australien, alla ser positivt på att låta naturens egna lösningar spela en allt större roll i klimatförhandlingarna. 

Om det och mycket mer i dagens Syre. Håll till godo!