Radar · Inrikes

Region Stockholm vill ställa in ej akut vård

Hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.

Region Stockholm vill ställa in vård som inte är akut och nödvändig fram till 31 januari nästa år. Om det behövs kan detta förlängas ytterligare.

– Vi behöver fokusera på akut och nödvändig vård, och därför kommer vi att föreslå att planerad, ej nödvändig vård ställs in, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson på en digital pressträff.

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska fatta beslut om förslaget under tisdagseftermiddagen.

Visst, vårdskulden kommer att öka, men patientsäkerheten ska region Stockholm inte tumma på, förklarar han för TT.

– Individer får vänta längre än vanligt.

Det kan innebära att den som har behov av exempelvis en höftoperation får vänta, trots att det värker i höften.

Inga alternativ

Har ni haft några alternativ?

– Min skyldighet nu är att göra allt jag kan för att lindra och hjälpa för personalen. Vi måste hålla kvaliteten, och de måste orka i veckor, månader. Då behöver vi vara fler.

Johan Styrud, ordförande i Stockholms läkarförbund, ser inte heller att det finns något att välja på i det här läget. Trycket på vården är så högt, och patienterna fortsätter att strömma till.

– Man är i en väldigt prekär situation. Det finns inget val, säger Johan Styrud.

Dessutom ska regionen endast ta emot patienter från, och skicka patienter till, andra regioner om vården är akut och nödvändig.

Är det aktuellt att skicka patienter för planerad vård till andra regioner, eller till och med utomlands?

– Vi har ett ständigt utbyte av patienter med andra regioner. Men det är inte aktuellt att skicka patienter utomlands i nuläget.

De patienter som berörs av beslutet får information personligen.

Uthållighet behövs

Det är inte heller aktuellt att aktivera krislägesavtalet, som gällde för viss iva-personal i Stockholm i våras, förklarar han.

– Inte just nu, det är en stor belastning på våra medarbetare. Det är jättetufft att jobba så, och vi behöver uthållighet.

Det finns inte tillräckliga marginaler, förklarar han. Därför behövs ytterligare sjukvårdspersonal till den akuta vården, och för att få det behöver den planerade vården skjutas upp.

Vårdbehovet i Stockholm är nu historiskt högt, förklarar hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson. Drygt 800 personer vårdas med covid-19 i sluten vård.

Ledningen har gått upp förstärkningsläge och nu försöker sjukvården skaka fram fler vårdplatser.

– Det är ett mycket allvarligt läge, säger han.

Frågan är om regionen kunde gjort något annorlunda för att kunna möta den andra vågen av pandemin nu. Johan Styrud i Stockholms läkarförening tycker att regionen skulle sett till att ha en mer robust sjukvård redan innan pandemin.

– Det finns alltid anledning att vara självkritisk. Men jag har svårt att se så här direkt att vi kunde gjort något annorlunda. Vi visste att vi hade en tuff vårdsituation, och vi förberedde oss, men vi visste inte exakt hur det skulle bli, säger Björn Eriksson.

Fakta: Planerad vård ställs in

Förslaget innebär att planerad vård som inte är akut ställs in.
Screeningåtgärder kommer dock att fortsätta. Även vården på särskilda boenden för äldre kommer att fortsätta.
Den som har planerad vård inbokad som ställs in kommer att få besked personligen.
Den som inte får sin vård avbokad ska komma som planerat.
Källa: Region Stockholm

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV