Radar · Inrikes

Swedavias förslag: Lägg ner Bromma flygplats

Bromma flygplats dagar kan vara räknade tidigare än vad man trott.

Det är inte längre affärsmässigt motiverat för Bromma flygplats att fortsätta sin verksamhet. Det meddelar den statliga flygplatsoperatören Swedavia.

Under måndagen överlämnade Swedavia en konsekvensanalys till näringsdepartementet där man sett över förutsättningarna för en eventuell avveckling av Bromma flygplats.

Analysen har tagits fram mot bakgrund av coronapandemins effekter på flygmarknaden, där trafiken minskat kraftigt sedan pandemin bröt ut.

– Swedavias bedömning är att det, givet den nya marknadssituationen, inte längre är affärsmässigt motiverat att driva Bromma vidare, säger Åke Svensson, styrelseordförande i Swedavia, i ett pressmeddelande.

Istället föreslår man att den kommersiella flygtrafiken på Bromma ska inrymmas på Arlanda flygplats, åtminstone på kort sikt. På längre sikt menar man att det krävs ytterligare infrastruktursatsningar på Arlanda. 

Det har tidigare rapporterats om Bromma flygplats varande eller icke-varande efter år 2038, då det nuvarande arrendeavtalet med Stockholms stad löper ut. Men det här skulle i så fall innebära en avveckling i förtid. Det är dock ett politiskt beslut.

– Vi har nu redovisat slutsatserna av vår analys för vår ägare som får väga samman Swedavias bedömning med andra relevanta perspektiv. Tills vidare har vi ett uppdrag att driva våra tio flygplatser, inklusive Bromma, vidare på bästa möjliga sätt, säger Jonas Abrahamsson, vd och koncernchef för Swedavia.