Zoom

RFSU: Jämställdhet och hbtq-rättigheter under attack från SD

En tredjedel av partiernas sexualpolitiska initiativ kommer från SD enligt en omfattande granskning av sexualpolitiken på lokal och regional nivå av RFSU.

SD är mest aktiva i sexualpolitiska frågor lokalt och skiljer sig från övriga partier genom att motarbeta insatser för jämställdhet och hbtq-personers rättigheter. ”Vi behöver vara medvetna om vad som står på spel här och stå upp för allas rätt till sin kropp och sexualitet”, säger Hans Linde, RFSU.

Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, kom nyligen med rapporten Attacker och tystnad som visar de politiska partiernas aktivitet i sexualpolitiska frågor i kommuner under 2019. Sammanställningen gjordes av researchföretaget Acta.

I cirka hälften av Sveriges kommuner (140 av 290) förekommer politisk aktivitet kopplad till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Totalt står Sverigedemokraterna, SD, för en tredjedel av de sexualpolitiska initiativen.

– Vi överraskades över att det var en så stor lokal aktivitet bland SD-politiker för att till exempel stoppa genuspedagogik i förskolan, dra in stöd till Pride-festivaler, kvinnojourer och organisationer för hbtq-personer och hindra regnbågsflaggan från att hissas, säger Hans Linde, RFSU:s förbundsordförande.

SD utmärker sig med sitt aktiva motstånd i sexualpolitiska frågor, säger Hans Linde, RFSU:s förbundsordförande
SD utmärker sig med sitt aktiva motstånd i sexualpolitiska frågor, säger Hans Linde, RFSU:s förbundsordförande. Foto: Stina Stjernkvist/TT

SD dominerande på lokal nivå

I frågor som slöjförbud, aborter och genuspedagogik i förskolan är SD dominerande på lokal nivå, enligt rapporten.

– Traditionellt är ju högerextrema partierna väldigt kritiska till frågor som jämställdhet, hbtq-personers rättigheter och aborträtt, som utmanar konservativa normer. I deras ideologi finns två tydligt åtskilda kön med olika roller i samhället och insatser som genuspedagogik i förskolan, som syftar till att individen ska få bestämma själv och kunna frigöra sig från normerna, går emot värderingarna, säger Hans Linde.

När RFSU spred resultaten i samband med Stockholm Pride svarade SD-företrädare i debattartikeln SD är ett parti för jämställdhet på riktigt i Aftonbladet, där de bland annat skrev:

”Vi vill inte slösa skattepengar på hbtq-certifieringar. Alla offentliga verksamheter ska finnas där för våra medborgare oavsett sexuell läggning om behovet finns. Det finns inga belägg för att en certifiering bidrar till något som redan är, eller bör vara, en självklarhet enligt gällande lagstiftning.”

Hbtq-certifiering är en utbildning, anordnad av organisationen RFSL, för att ge ökad kunskap om homo-, bi-, trans- och queerpersoners rättigheter och till exempel förbättra bemötande och arbetsmiljö.

De fyra SD-företrädarna skrev om att ”regnbågsflaggan och Pride har tidigare fyllt en viktig funktion”.

”Tyvärr är vi också många som inte känner oss välkomna längre eftersom Pridefestivaler numera konsekvent diskriminerar människor på grund av deras politiska åsikter. Så länge Pride exkluderar och inte respekterar vare sig demokrati eller människors lika rättigheter, bör de heller inte erhålla offentligt stöd.”

I rapporten framkommer att även andra politiska partier ibland intar liknande ståndpunkter som SD samt ofta är frånvarande i frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, även partier som på nationell nivå har driver frågorna.

"Andra behöver ta debatten"

– De andra partierna behöver ta debatten lokalt, men också fortsätta driva på det lokala arbetet med jämställdhetsfrågor och hbtq-personers rättigheter. Trots debatterna om till exempel metoo eller förlossningsvården saknar vi initiativ om hur man ska arbeta med det, säger Hans Linde.

I regioner fattas till exempel beslut om ungdomsmottagningar, men även om preventivmedelssubventioner, tillgång till könsbekräftande vård, assisterad befruktning och tillgång till abort, enligt rapporten.

– Jag tror att många lokalpolitiker har bilden av att beslut i frågor om jämställdhet och hbtq-rättigheter fattas på riksnivå men det är lokalt som till exempel beslut om sexualupplysning, ungdomsmottagningar och hbtq-verksamheter tas.

I rapporten pekas också ut en utveckling mot ett ökat motstånd mot transpersoners rättigheter. Även ILGA Europas årliga Rainbow Europe Map visade att medan transpersoners rättigheter hade förstärkt i vissa hade dem i andra länder, däribland Azerbajdzjan, Serbien, Storbritannien och Ungern, försämrats.

– Ett motstånd har tydligt fokuserats mot transpersoners rättigheter, mot deras rätt till sjukvård och deras existens, både internationellt och i Sverige. Jag tycker att vi har gemensamt ansvar för att att stå upp för transpersoners rättigheter, som är under attack från den här oppositionen, säger Hans Linde.

Han säger att RFSU ser att det är en viktig uppgift att öka kunskapen och skapa engagemang i sexualpolitiska frågor.

– Det är mycket som står på spel och vi kan inte ta landvinningar gällande jämställdhet och hbtq-frågor för givna.

Hbtq

Homosexuell: kan bli kär i och/eller sexuellt attraherad av någon av samma kön.
Bisexuell: kan bli kär i och/eller sexuellt attraherad av människor oavsett kön.
Transperson: en person som inte helt eller delvis inte identifierar sig med det kön en har fått tilldelat vid födseln.
Queer: kan ha flera betydelser men grundar sig i ett ifrågasättande av normalitet i fråga om kön och sexualitet och hur vi placeras i olika kategorier som alla tar utgångspunkt i heterosexualitet och könsbinaritet som norm.
Källa: Aftonbladet, RFSL