Radar · Utrikes

Möjligt tecken på liv i Venus atmosfär

Venus – med ett nyupptäckt ämne i atmosfären som möjligen skulle kunna indikera liv.

Gasen fosfin har upptäckts i planeten Venus atmosfär. Det skulle kunna indikera ett tecken på utomjordiskt liv, enligt ett internationellt forskarlag.

“När vi såg de första tecknen på fosfin i Venusatmosfären var det en chock!” säger forskningsledaren Jane Greaves vid Cardiffs universitet i Storbritannien i ett pressmeddelande från ESO , Europas mellanstatliga samarbetsorgan för astronomisk forskning.

Jane Greaves var den förste att notera tecken på fosfin i observationer gjorda med James Clerk Maxwellteleskopet (JCMT), som drivs av East Asian Observatory på Hawaii.

Fosfin produceras på jorden bara industriellt och av mikrober som frodas i syrefria miljöer.

Clara Sousa Silva vid Massachusetts Institute of Astronomy i USA, har forskat om fosfinets roll som biosignatur för liv i syrefria miljöer på planeter kring andra stjärnor.

”Att hitta fosfin på Venus var en oväntad bonus! Upptäckten ger upphov till en mängd frågor, som hur producerande organismer skulle kunna överleva på Venus. På jorden kan vissa mikrober överleva vid syrahalter av omkring fem procent, medan molnen på Venus nästan uteslutande utgörs av syra”, säger hon i pressmeddelandet.

Astronomer har länge spekulerat om det skulle kunna finnas mikrober som kan tolerera mycket hög surhetsgrad i de högre molnlagren på Venus.

Nu fortsätter forskarna med att försöka fastställa om Venus fosfin kunnat uppstå genom andra processer än de som är kända på jorden.