Radar · Arbetskritik

Långtidsarbetslösheten fortsätter att öka

Antalet inskrivna arbetslösa totalt bedöms överstiga 600 000 i mars nästa år enligt Arbetsförmedlingens bedömningar tidigare i år.

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar att långtidsarbetslösheten fortsatte uppåt under sommaren.

I slutet av augusti räknades 168 000 personer som långtidsarbetslösa, de har varit inskrivna på Arbetsförmedlingen i minst 12 månader. Det var 3 000 fler än i juli och 23 000 fler jämfört med ett år tillbaka. Precis lika många kvinnor och män är långtidsarbetslösa och mer än hälften är födda i ett land utanför Europa, enligt Arbetsförmedlingen.

Totalt var antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen i slutet av augusti var 475 000 personer. Vilket är en ökning med 126 000 personer jämfört med samma månad förra året. En ökning från 7,0 procent till 9,1 procent på ett år.

Trots att fler blivit långtidsarbetslösa får fler långtidsarbetslösa jobb eller börjat studera.

Enligt arbetsförmedlingen har många blivit arbetslösa under coronapandemin och de som redan innan hade det svårt att få ett arbete fått det ännu svårare.

En annan trend är att allt fler lämnar arbetslösheten. En orsak är att fler unga börjar plugga. 9 000 unga gick från arbetslöshet till studier i augusti jämfört med 5 000 för ett år sedan.

Fakta: Arbetsförmedlingens bedömning (Juni)

Andel och antal inskrivna arbetslösa (årligt genomsnitt)
• 349 000, 6,9 procent år 2019
• 490 000, 9,4 procent år 2020
• 581 000, 11,0 procent år 2021
Källa: Arbetsförmedlingen.