Radar · Inrikes

Kollektivtrafiken missnöjd med nya miljarder: Inte tillräckligt

Kollektivtrafiken får ytterligare 2 miljarder kronor i coronastöd nästa år.

Kollektivtrafiken får ett extra tillskott på 2 miljarder kronor nästa år, men det är inte tillräckligt för att täcka de stora hålen efter coronakrisen, anser branschen. ”Regeringen försöker tjuvåka från sitt ansvar”, säger Kristoffer Tamsons (M), ordförande för Svensk Kollektivtrafik.

I budgetförslaget för 2021 finns ett öronmärkt bidrag på 2 miljarder kronor till kollektivtrafiken och i våras sköt regeringen till 3 miljarder kronor i ett extra coronastöd. Dessutom ökar de generella statsbidragen till regionerna, som ansvarar för kollektivtrafiken, både i år och nästa år.

Men det räcker inte, anser Kristoffer Tamsons, som även är trafikborgarråd i Region Stockholm och ordförande för SL.

– Det är en liten tummetott i förhållande till behoven, säger han.

Oense om behov

Enligt Tamsons ligger förlusterna på grund av förlorade biljettintäkter och andra kostnader på grund av pandemin snarare runt 9–10 miljarder kronor.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) hävdar att den siffran bygger på beräkningar som gjordes under en tuff vecka i april. Han pekar i stället på att staten går in med rekordstöd till regionerna.

– Branschen är ju regionerna, som sitter på betydande möjligheter att kunna klara likviditetsutmaningen. 5 miljarder i riktade bidrag är det största tillskottet som någonsin skett, säger Eneroth.

Varnar för neddragningar

Han höjer också ett varningens finger till de regioner och kollektivtrafiksbolag som försöker lösa problemen med att dra ned på turer, vilket kan resultera i mer trängsel. Han nämner särskilt Skånetrafiken.

Pengarna ska fördelas efter biljettintäktstapp, men en annan utgångspunkt är att regionerna ska upprätthålla volymerna.

– Skulle det visa sig att man gör kraftiga besparingar, då utesluter inte jag att det kommer att få konsekvenser, säger han om hur pengarna ska fördelas.

Kristoffer Tamsons, å sin sida, hoppas att riksdagen ska kunna skjuta till mer pengar när budgetpropositionen behandlas där senare i höst.

– Jag sätter min tilltro till att riksdagen kan öppna för att hitta överenskommelser och hitta lösningar som regeringen inte varit villig att göra, säger Tamsons.