Radar · Miljö

Koll på utsläpp från EU:s industrier med nytt verktyg

Det internationella miljönätverket European Environmental Bureau, EEB, har tagit fram ett verktyg som avslöjar hur industrier i EU sköter sig när det gäller utsläpp.

Hur sköter sig industrier i EU när det gäller föroreningar? Det har varit svårt att få fram tidigare men nu har det ideella miljönätverket European Environmental Bureau lanserat ett digitalt verktyg som avslöjar brister.

Länder som Kina och USA har utvecklat system för att ge medborgare tydlig och tillgänglig information om industriutsläpp. Men EU har misslyckats med att ge sina invånare det, enligt det internationella miljönätverket European Environmental Bureau, EEB.

EEB består av 160 medlemsorganisationer från drygt trettio länder och arbetar med frågor som handlar om miljö och hållbarhet, jordbrukspolitik och kemikalier, biologisk mångfald och miljölagstiftning.

Det här nätverket har nu tagit fram en egen databas som visar hur olika EU-länders industrier sköter sig när det gäller utsläpp och hur de följer lagarna.

Men hjälp av det här digitala verktyget går det att se data från över tretusen anläggningar och se om de gör sitt jobb för att motverka giftiga utsläpp.

Tyskland är sämst på att rapportera om sina farliga föroreningar från industrier, Italien är däremot mest transparent, följt av Irland, Tjeckien och Kroatien. Sverige tillhör inte de lyckade länderna här. Det visar EEB:s kartläggning.

EU-lagar kräver att operatörer till stora industrianläggningar levererar årliga rapporter och nationella myndigheter ska göra den här informationen tillgänglig för allmänheten.

Men de flesta medlemsländer lämnar inte ut viktig information när det gäller svåra föroreningar. Och många uppfyller inte ens minimikraven på transparens.

Christian Schaible, policychef vid EEB, kommenterar:

– Det här är oacceptabelt. Människor har rätt att få veta om operatörer och myndigheter gör sitt jobb för att minska giftiga föroreningar från industrier.

Han fortsätter:

– Det är den Europeiska kommissionens uppgift att se till att EU: s lagar tillämpas korrekt och att uppgifter om industriella föroreningar avslöjas. Om en ideell organisation kan skapa det här verktyget med begränsade resurser, finns det ingen anledning till att EU inte tillhandahåller ett adekvat rapporteringssystem.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV