Radar · Inrikes

Hemarbete ökar risken för missbruk

Att jobba hemifrån kan vara riskfyllt för den som försöker ta sig ur ett missbruk eller för den som är nära att hamna i ett.

På hemarbetarnas videomöten kan ingen känna lukten av alkohol på andedräkten och om kaffekoppen innehåller whiskey är det ingen som märker det. Att jobba hemifrån är riskfyllt för den som försöker ta sig ur ett missbruk eller för den som är nära att hamna i ett.

För personer med missbruksproblematik kan arbetet och arbetsplatsen vara en viktig faktor när det gäller att kontrollera exempelvis sin alkoholkonsumtion.

– Arbetsplatsen har en stor påverkan på människors alkohol- och drogvanor, och på spelvanor också för den delen, säger Ingela Eriksson på företaget Alna som jobbar med allt som rör skadligt bruk i arbetslivet.

På en arbetsplats finns oftast en restriktiv hållning till alkohol och policys som säger att det inte är tillåtet att dricka eller att vara påverkad på jobbet. Det finns också en chef som ska ha koll på att alla är arbetsföra och inte utgör en risk på arbetsplatsen.

– Den kontrollen har väldigt stor påverkan och många som sitter hemma nu har ju inte den kontrollen, säger Ingela Eriksson.

Fler återfall

Hos Alna har man hittills sett att det ökade hemarbetet under pandemin har påverkat dem med missbruksproblematik.

Antalet samtal under perioden mars–juni har ökat med 30 procent jämfört med samma period i fjol och enligt Ingela Eriksson befarar man en ytterligare ökning under hösten.

– Framför allt har vi hittills sett en ökning av återfallen. Många som har haft problem tidigare har återfallit i gamla mönster, kanske i brist på rutiner och ”social kontroll”. Det har blivit en svår situation, för när man sitter hemma så blir man ensam och både alkoholen och online-spel är nära, säger Ingela Eriksson.

Även på företagshälsan Previa har man märkt av en ökning framför allt av återfall i missbruk under pandemin. Man har också sett att en större andel av de drogtester som utförs på anställda på företag som anlitar Previa har visat positivt resultat under första halvåret i år jämfört med tidigare år.

Av 21 000 drogtester som togs under årets sex första månader visade 2,39 procent förekomst av alkohol eller droger, vilket kan jämföras med samma period 2017 då 1,64 procent av totalt 21 300 tester visade positivt resultat.

– Det är en tydlig uppgång och det är saker och ting i den situation som vi befinner oss i som gör att det inte är helt osannolikt, säger Maria Steneskog Nyman som är talesperson i beteendevetenskapliga frågor på Previa.

Krävs mycket

Jobbar man på distans är det svårare att upptäcka om det är någon som är i ett riskbruk, säger hon.

– Det krävs mycket i ledarrollen för att få fatt på någon som är på väg åt fel håll. Samma sak gäller kollegors möjlighet att uppfatta signaler, säger Maria Steneskog Nyman.

Men hur ska då chefen och kollegorna kunna märka om inte allt står rätt till när man inte ses på riktigt utan kanske bara i videomöten eller hörs via telefon?

– Det är viktigt att vara uppmärksam på signaler när man ses i videomöten och agera på det man ser på en gång, säger Ingela Eriksson på Alna.

Hon säger att om det finns någon oro eller om någon kollega ser något så är det viktigt att chefen tar ett samtal med personen.

– Man ska ta samtalet så fort som möjligt och fråga hur personen mår och om den behöver stöttning. Oftast får man ju en magkänsla när det är något som inte stämmer och den känslan ska man lita på. Kanske någon som inte kammat sig, ser väldigt trött ut eller något annat man reagerat på under mötet.

Läs också: Hemarbete – en tickande bomb

Läs också: Så stöttar du kollegan som närmar sig kollapsen

Fakta: Tecken på riskbruk eller skadligt bruk

Alna har tagit fram en lista på signaler och beteenden som kan vara tecken att hålla koll på om man som chef eller kollega misstänker att någon som hemarbetar har missbruksproblem.
Tidiga signaler på riskbruk överensstämmer också med signaler på medarbetare som inte mår bra av andra orsaker såsom stress, psykisk ohälsa och livsavgörande händelser, till exempel separation, skilsmässa eller sjukdom i familjen.
Här är några exempel från listan:
• Förändrad prestation, kapacitet och/eller ojämn arbetskvalitet
• Ökad korttidsfrånvaro
• Irritation, humörsvängningar
• Uppvisar onormal trötthet
• Kontaktar chefer/kollegor på kvällar/helger/nätter via mejl eller telefon
• Låter kameran vara avstängd vid videomöten/bidrar inte på möten
• Upplevs okoncentrerad i samtal och möten
• Ser ovårdad ut, opassande klädsel, opassande bakgrund i videomöten
Källa: Alna