Radar · Morgonkollen

Färre personer straffas för miljöbrott

Företagsböter har blivit den vanligaste påföljden för miljöbrott, efter lagändringar för drygt tio år sedan.

Fler miljöbrott straffas numera med företagsböter, samtidigt som färre personer åtalas för brottet. Det visar en granskning som Kaliber i Sveriges Radio har gjort.

Förra året skrevs omkring 200 företagsböter ut, medan det väcks runt 40 åtal per år. Anledningen är lagskärpningar som infördes 2006 och 2007, efter en lång tids kritik mot hur rättsväsendet klarade upp miljöbrotten. Lagändringen gjorde det möjligt att genom ett strafföreläggande direkt ge böter till företag som gjort sig skyldiga till miljöbrott. Det skulle frigöra resurser åt polis och åklagare så att de kunde lägga mer tid på allvarligare brott.

Företagsböter är numera det vanligaste straffet för miljöbrott.

– Man har inte så stort personligt ansvar eftersom företagsbot är den vanligaste påföljden. Det är sällan det blir något strängare straff än böter, säger Åsa Marklund Andersson, domare på mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, till Kaliber.