Glöd · Ledare

En ”kristallklar signal” om att M:s förslag inte handlar om barnen

Att ta ett barn från föräldrarna är alltid ett svårt och tungt beslut, även för socionomer med både utbildning och erfarenhet. Det är traumatiskt för både barn och föräldrar, även när behovet är som allra störst. I första hand försöker man lösa problem på andra sätt.

Händer det ändå att barn omhändertas när det hade varit bättre att hjälpa familjen på något annat sätt? Ja, det kan man nog utgå från. Ingen är ofelbar och det är svåra saker. Finns det fall där barnen inte omhändertas när det skulle behövas? Ja, säkert. Alla barn som far illa lever inte i familjer som har kontakt med socialtjänsten, och dessutom är det brist på familjehem.

Ingen som har några begrepp om vad det handlar om skulle komma på tanken att överlåta de här besluten på polis och åklagare, oavsett om familjen bedöms vara kriminell. Det vore ju helt oansvarigt. Poliser och åklagare har annat i fokus och ingen utbildning i sånt här. Det vore lika dumt som att sätta dem på att bygga broar eller operera folk.

Men Moderaterna drar sig inte. Ulf Kristersson säger till Ekot:
– Om ni inte ser till att era barn slipper växa upp i grov kriminalitet eller om ni inte har koll på att era barn inte begår brott, då måste vi överta den uppgiften. Det skulle jag säga är en signal som skulle bli rätt kristallklar rakt in i rätt många familjer.

En kristallklar signal. Sköt er, annars tar vi barnen. Vi låter inte ens socialtjänsten sköta det utan polisen får komma och ta dem. Inte för barnens bästa utan för att ni ska känna att vi inte bara kan utdöma fängelsestraff och böter utan också ta själva hjärteblodet ifrån er.

Moderaterna talar om barn som växer upp i ”kriminella miljöer”, och det vore inte förvånande om begreppet visade sig kunna tänjas ganska långt. En familjemedlem kan ju begå brott utan att blanda in barnen i dem. Någon som begår brott kan ändå klara av att vara en bra förälder. Och den enda gång samhället ska omhänderta barn med tvång är när det är enda möjligheten att skydda dem.

Man tar nämligen risker med barnen. Det skadar tilliten, tryggheten och självkänslan, en del får PTSD, får missbruksproblem eller blir kriminella – just för att deras förtroende för samhället skadas. Därför ska det mycket till innan man omhändertar barn. Det är inte något man gör för att signalera.

Förslaget har dykt upp med klandebatten som bakgrund, men det sägs ingenting om att bara barnen i de fyrtio kriminella släktbaserade nätverken är berörda. Men det är knappast skattefuskande föräldrar i välbeställda villaområden som ska få sina barn omhändertagna. Oavsett om de lär barnen att blåsa samhället på pengar till skolor och sjukvård.

Med tanke på vilka Moderaterna samarbetar med i dag är det svårt att tänka sig att den här ”signalen” inte skulle användas på ett grovt diskriminerande sätt mot utsatta familjer. Vilket i så fall gör saken ännu värre.

September!

Alla dessa idiotförslag.