Radar · Miljö

Aktivister stämmer 33 länder för misslyckat klimatarbete

Sex unga aktivister stämmer 33 länder för att deras åtaganden för att stoppa den globala uppvärmningen inte anses leva upp till Parisavtalet, något som drabbade ungdomarna under skogsbränderna i Portugal 2017.

Sex portugisiska aktivister ställer alla EU-länder samt ytterligare sex länder inför rätta i Europadomstolen i Strasbourg för att inte göra tillräckligt för att stoppa klimatförändringarna.

De målsägande är mellan 8 och 21 år gamla, och har redan fått erfara effekterna av en allt varmare jord, i de portugisiska skogsbränder som för tre år sedan kostade över 120 människoliv.

20-åriga Catarina Mota levde i ett av de hårdast drabbade områdena, och fick problem att andas och sova, berättar hon för Deutsche Welle:

– Jag upplevde eldens terror direkt, det oroade mig. Vad som motiverade mig att involvera mig i det här fallet var en önskan om att få leva i en värld där man åtminstone kan överleva. Om våra regeringar inte gör nånting kommer inget hända.

Forskare har kopplat samman skogsbränderna med klimatförändringarna, och de sex målsägarna stämmer 33 länder för att deras åtaganden för att stoppa den globala uppvärmningen inte anses leva upp till Parisavtalet. Något som aktivisterna  anser kränker deras mänskliga rättigheter, närmare bestämt rätten till liv, privat- och familjeliv och rätten att inte diskrimineras.

"Vad som motiverade mig att involvera mig i det här fallet var en önskan om att få leva i en värld där man åtminstone kan överleva", säger 20-åriga Catarina Mota (längst t h)
"Vad som motiverade mig att involvera mig i det här fallet var en önskan om att få leva i en värld där man åtminstone kan överleva", säger 20-åriga Catarina Mota (längst t h). Foto: Global legal action network.

Förutom alla EU:s länder stäms Storbritannien, Ryssland, Norge, Schweiz, Turkiet och Ukraina, utvalda eftersom dessa länder är Europas största utsläppare av växthusgaser.

Åldersdiskriminering

Aktivisterna företräds av organisationen Global legal action network, GLAN, en icke vinstdrivande organisation som driver internationella rättsfall som rör mänskliga rättigheter.

– De här ungdomarna är naturligtvis inte de enda sårbara för klimatförändringarnas effekter, men eftersom de kommer få uppleva de värsta effekterna av att utsläppen inte begränsas betraktar vi det som att de utsätts för åldersdiskriminering, säger GLAN:s advokat Gerry Liston till Deutsche Welle.

Om de 33 länderna döms för anklagelserna kommer de rättsligt förbindas att begränsa sina bidrag till klimatförändringen, inklusive multinationella företags påverkan, uppger GLAN.

I juli i år uppmättes de högsta temperaturer Portugal haft på 90 år.

– Vår generation lever i en tid av stor fara och osäkerhet, så våra röster måste höras. Det handlar inte om att peka finger, utan om att ge alla 33 regeringar en chans att agera bättre och snabbare. Det handlar om mänskliga rättigheter, och det är därför vi tar detta hela vägen till Strasbourg, säger 12-åriga Andre Oliveira till Deutsche Welle.

Om fallet ska behandlas har Europadomstolen ännu inte beslutat. GLAN har ansökt om att det ska hanteras snabbt, eftersom klimatförändringarna behöver hanteras akut.

Att stater stäms för att inte göra tillräckligt för att minska klimatförändringarna har blivit allt vanligare. En banbrytande seger vanns av 886 holländska medborgare i december 2019, där Nederländernas högsta domstol dömde att landet måste minska sina utsläpp i linje med sina åtaganden för mänskliga rättigheter. Fallet har inspirerat liknande stämningar i en rad länder, däribland Belgien, Kanada, Tyskland och Storbritannien.