Radar · Inrikes

AI-algoritmer hittar bröstcancer – lika bra som läkare

En ny studie från Karolinska Institutet tyder på att AI-algoritmer är lika träffsäkra som en genomsnittlig röntgenläkare på att hitta misstänkt bröstcancer.

Artificiell intelligens (AI) kan identifiera bröstcancer lika träffsäkert som en genomsnittlig röntgenläkare. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet.

Forskare på Karolinska Institutet och Karolinska universitetssjukhuset har för första gången jämfört tre olika AI-algoritmers träffsäkerhet i att identifiera bröstcancer från tidigare mammografibilder.

Enligt rådande praxis idag granskas varje mammografibild vid screening av två läkare. Om någon av läkarna fattar misstanke om tumör skickas undersökningen vidare till en diskussion där det bestäms om det krävs vidare utredning av patienten.

Forskarna lät nu i stället AI-algoritmerna göra samma jobb som röntgenläkarena, det vill säga självständigt granska mammografibilder och bedöma om man kunde se något misstänkt eller inte.

I studien ingick mammografibilder från tusentals kvinnor som tidigare genomgått bröstcancerscreening varav 739 diagnostiserats med bröstcancer från screeningtillfället upp till ett år efter det.

Resultatet visar att den bästa av de tre AI-algoritmerna som ingick i studien är lika träffsäker som en genomsnittlig röntgenläkare på att upptäcka bröstcancer.

Nu ska forskarna på Karolinska Institutet gå vidare med en ny studie för att undersöka möjligheterna att förbättra den befintliga bröstcancerscreeningen i Sverige med hjälp av AI-system.

– Vi planerar en prospektiv klinisk studie för att se hur AI kan fungera som självständig granskare av mammografier i den kliniska vardagen. Dels genom att agera som en tredje granskare, dels för att hjälpa till att välja ut de kvinnor som ska erbjudas en kompletterande magnetkameraundersökning med målet att upptäcka cancer tidigare, säger Fredrik Strand, forskare vid institutionen för onkologi-patologi på Karolinska Institutet och röntgenläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, i ett pressmeddelande.