Radar · Inrikes

Rekordår för ringmärkning av fåglar

En grönsiska.

Ringmärkningen av fåglar på Ölands södra udde har aldrig tidigare varit så omfattande som i år – hittills har 30 000 fåglar fångats och fått en ring runt benet på Ottenby fågelstation. ”Det har fötts ovanligt många fågelungar”, säger stationens chef Magnus Hellström.

Under början av veckan fångades och ringmärktes fågel nummer 30 000 på Ottenby fågelstation, den högsta siffran hittills under ett år sedan stationen grundades 1946.

– Det finns många orsaker till varför fåglar ökar och minskar i vår natur, och det är lite svårt att ge en generell förklaring som täcker in alla arter. Men det man kan säga är att 2020 verkar ha varit ett väldigt bra häckningsår för fåglarna i Nordeuropa, säger Magnus Hellström.

Kärrsnäppan har ökat mest i fångstnäten och fällorna under året. Andra arter som har ökat mycket är grönsiska och gråsiska, som tros ha rört sig mer än vanligt på grund av sämre tillgång på frön ute i skogarna.

– Dålig frösättning för björk och al brukar medföra att grå- och grönsiskor rör sig i mycket högre utsträckning än vanligtvis. I år verkar vara ett sådant år, säger Hellström.

Fåglar fångas och ringmärks av flera orsaker, bland annat för att göra det möjligt att undersöka hur många individer det finns inom de olika arterna, hur de rör sig, hur gamla de blir och varför de dör, förklarar Hellström. Efter ringmärkningen friges fåglarna.