Radar · Miljö

Ny rapport: Solceller avgörande för framtidens energi

Ett projekt förser människor i Zambia med grön el.

Utsläppen av växthusgaser har gått ned under året och nu krävs satsningar på förnybar energi för att ställa om till en mer hållbar energiförbrukning. Internationella energirådets nya rapport framhåller solenergi som ett tillväxtområde som gynnar både ekonomi och klimat.

Coronakrisen orsakar ojämförliga avbrott i den globala ekonomin och i energisystemet, och ingen kan egentligen säga hur lång tid det kommer ta innan saker återgår till det normala, eller om de alls kommer att göra det. IEA, Internationella energirådet, målar i en ny rapport, World Energy Outlook 2020, upp fyra tänkbara scenarier där man försöker förutse hur energiförbrukningen och de globala klimatmålen påverkas av pandemins utveckling.

Billigare solpaneler

Om pandemin kan antas vara under kontroll redan under 2021 kommer ekonomin att återgå till samma läge som den befann sig i före krisen, medan ett mer utdraget förlopp skjuter upp denna återgång till 2023, med en efterfrågan på energi som skulle bli den lägsta sedan 30-talet. Dessa scenarier kan utspelas med en oförändrad klimatpolitik, eller, vilket rapportförfattarna starkt förespråkar, med höjda ambitioner för att fullfölja eller utveckla befintliga klimatavtal.

IEA:s senaste analys visar att det globala energibehovet kommer att minska med fem procent under 2020, de energirelaterade koldioxidutsläppen med sju procent och investeringar i energi med 18 procent. De kommande tio åren och hur världens regeringar hanterar pandemins effekter blir avgörande för omställningen till renare energi. Rapporten lyfter fram förnybara energikällor i samtliga scenarier, med solenergi i huvudrollen. Med politiskt stöd och teknisk utveckling kan kostnaderna bli lägre – solceller är nu billigare än kol- och gasdrivna kraftverk i de flesta länder, enligt rapporten.

Slutet på den fossila eran

I det första scenariot, med ett kort pandemiskt förlopp, står förnybar energi för 80 procent av energiförbrukningen det kommande decenniet, med solenergi som den snabbast växande sektorn. IEA: s verkställande direktör, Faith Birol, säger i ett pressmeddelande att solenergi kommer att bli ledande på världens energimarknader.

– Om regeringar och investerare ökar sina ansträngningar för ren energi i linje med vårt scenario för hållbar utveckling skulle tillväxten av både sol- och vindkraft bli ännu mer spektakulär – och enormt uppmuntrande för att övervinna världens klimatutmaningar.

Vad gäller fossila bränslen så kommer kolefterfrågan i det angivna scenariot inte att återgå till nivåerna före krisen, däremot förutspås att efterfrågan på naturgas kommer att växa avsevärt, framför allt i Asien. För att oljan ska fasas ut måste politiken visa vägen, poängterar Faith Birol i pressmeddelandet.

– Eran med global tillväxt av efterfrågan på olja kommer att upphöra under det kommande decenniet. Men det finns inga tecken på en snabb nedgång så länge det inte sker ett skifte i politiken. Baserat på dagens politiska inställningar skulle en global ekonomisk återhämtning snart driva oljebehovet tillbaka till nivåerna före krisen.

Hållbarhet som motverkar fattigdom

Vidare konstateras att de värsta effekterna av krisen drabbar de mest utsatta. Ökande fattigdom gör att fler inte längre har råd med el. Att stegvis röra sig mot investeringar i renare energi skulle öka den ekonomiska tillväxten, skapa arbetstillfällen och minska utsläppen. Om IEA:s hållbarhetsplan skulle implementeras fullt ut kan den globala energifrågan ledas in på en ny väg post-corona. Utöver kraftig tillväxt av sol- och vindkraft skulle vi det kommande decenniet också se utveckling rörande exempelvis lagring av koldioxid.

– Trots rekordlåga utsläpp i år så gör världen långt ifrån tillräckligt för att besluta om avgörande minskningar. Den ekonomiska nedgången har tillfälligt hållit utsläppen nere, men låg ekonomisk tillväxt är inte en strategi för låga utsläpp – det är en strategi som bara kommer att göra världens sårbara befolkningar ännu fattigare, säger Faith Birol.

Rapportens analys visar att om energiförbrukningen förblir oförändrad så går vi mot en temperaturökning på 1, 65 grader. I sitt hållbarhetsscenario lägger IEA fokus på att nettoutsläppen ska vara noll år 2070, eller ännu hellre år 2050. För att detta mål ska nås krävs dramatiska åtgärder från världens länder och företag – exempelvis bör hälften av alla bilar som säljs 2030 vara elbilar, att jämföra med 2, 5 procent år 2019, och tillförlitligheten för elförsörjningen måste säkras genom investeringar i elnät. Enligt analysen kommer de globala utsläppen att återgå till tidigare nivåer långsammare än efter finanskrisen 2008-2009, men världen är fortfarande långt ifrån en hållbar återhämtning.