Radar · Miljö

Kartläggning: Stora barriärrevets koraller minskar kraftigt i antal

Hälften av korallerna har försvunnit från Stora barriärrevet sedan 1995.

Stora barriärrevets koraller har minskat kraftigt i antal sedan 1995. I många kolonier saknas unga individer som kan ta vid när populationen utsätts för påfrestningar. Dessutom saknas stora, äldre honor som kan släppa ut nya larver.

Det framgår av en omfattande kartläggning av hur korallreven har förändrats sedan 1995. På flera håll har bestånden minskat med 50 procent.

”Minskningen har skett på både grunt och djupare vatten, och hos i stort sett alla arter”, säger marinbiologen Terry Hughes i ett pressmeddelande.

En av de främsta orsakerna till förändringen är den globala uppvärmningen, som har lett till högre vattentemperaturer. Det skriver forskarna i studien, som publiceras i tidskriften Proceedings of the Royal Society B.