Glöd · Ledare

Överpröva de absurda undantagen från ebo-lagen

I december i fjol ändrades den så kallade ebo-lagen, den lag som gett asylsökande möjlighet att slippa bo på förläggning om de lyckas fixa eget boende. Efter ändringen undantas socioekonomiskt eftersatta områden så att om man flyttar dit blir man utan dagersättning, och behöver alltså försörja sig själv. Regeringen har meddelat vilka kommuner det gäller men kommunerna har själva fått meddela vilka områden i deras kommuner som är socialt eller ekonomiskt utsatta.

I dagarna meddelade Migrationsverket en sammanställning av det. Av de 32 kommuner det gäller har 11 anmält sin kommun i dess helhet! Botkyrka, Eskilstuna, Filipstad, Göteborg, Helsingborg, Katrineholm, Kristianstad, Landskrona, Malmö, Perstorp och Åstorp.

Egentligen är det helt absurt. Tanken med lagen är att motverka segregation genom att ekonomiskt tvinga människor att bo någon annanstans än hos sina släktingar och vänner. Man kan säga mycket om den tanken. Egentligen är den så klart förskräcklig och gör det än svårare för asylsökande att komma in i samhället. Men framför allt slår den helt fel när den undantar alla områden i Göteborg, Helsingborg eller Malmö. Alltså: oavsett var de fixar en bostad i de städerna anses området vara så socioekonomiskt utsatt att det vore menligt för integrationen om de bosatte sig där. Det går inte att anse att det här skulle främja någon integration.

Allt det här regleras i Lagen om mottagande av asylsökande, tionde paragrafen. Första stycket i den avslutas med meningen ”Detta gäller dock inte om det är uppenbart oskäligt att utlänningen inte får rätt till sådant bistånd.”

Kommunernas beslut behöver överprövas, det här är inte rimligt.