Radar · Miljö

Miljömärkt säljer mindre

Krav-märkt säljer mindre, Fairtrade mer.

Andelen sålda miljömärkta produkter har minskat under de senaste åren, visar en ny rapport från Världsnaturfonden i samarbete med ett antal livsmedelsföretag.

Mellan 2017 och 2019 minskade andelen ekologiskt certifierade produkter från 6,7 till 6,1 procent av försäljningsvärdet. Det visar en undersökning från Värdsnaturfonden (WWF) tillsammans med 15 livsmedelsföretag inom initiativet Hållbar livsmedelskedja.

Mellan år 2018 och 2019 minskade försäljningen av ekologiskt producerade livsmedel med drygt 170 miljoner kronor.

– Det är bra att Hållbar livsmedelskedja har tagit detta steg så att andelen mer hållbara produkter kan följas upp. Nu är det viktigt att både livsmedelsbranschen och beslutsfattare gör sitt för att lyfta fram de certifierade produkterna. På så sätt kan marknadsandelarna öka och konsumenterna kan lättare göra hållbara val i butiken, fortsätter Anna Richert, matexpert på WWF i ett pressmeddelande.

För rättvisemärkta produkter ser det ljusare ut, liksom för hållbarhetsmärkningen Rainforest alliance – där ökar både försäljningsvärde och andel artiklar i respektive kategori.

Växtbaserat inte undersökt

Hur försäljningen av hållbarhetsmärkta produkter sett ut varierar även för olika kategorier livsmedel. För kött, chark, ägg och mjölkbaserade produkter minskar andelen hållbarhetscertifierade varor, medan frukt och grönt, kaffe, te och kakao ökar andelen certifierat. Rapporten följer dock inte upp utvecklingen inom segmenten växtbaserade eller närproducerade produkter.

Undersökningen av hur försäljningen av hållbarhetsmärkta produkter har utvecklats är enligt Hållbar livsmedelskedja den första i sitt slag.

– Syftet är att göra det enklare för livsmedelsföretag och handel att sätta mål och följa upp sitt utbud av mer hållbara produkter, en metod vi har goda erfarenheter av. 2011 satte vi 100 procent certifierat kaffe som mål, och idag är hela Löfbergs sortiment certifierat, säger Eva Eriksson, kvalitets- och hållbarhetsdirektör på Löfbergs i ett pressmeddelande från företaget.

Om undersökningen

Rapporten visar utvecklingen från 2017 till 2019 av mer hållbara produkter jämfört med en vanlig produkt utan certifiering i svensk dagligvaruhandel.
Certifieringarna som identifierats som mer hållbara bidrar på olika sätt till en ökad hållbarhet i livsmedelskedjan och kommuniceras till kund genom märkning på produkter. Områden som certifieringarna adresserar är t.ex. klimatpåverkan, kemikalieanvändning, biologisk mångfald, hållbara fiskebestånd och/eller rättvisa förhållanden för arbetare.
De aktuella certifieringarna är: EU-ekologiskt, KRAV, MSC, ASC, UTZ, Rainforest alliance, Fairtrade, Svenskt sigill klimatcertifierat och Svenskt sigill naturbeteskött.
Hållbar Livsmedelskedja är ett initiativ med fokus på att öka omställningstakten till en hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion. Initiativet har 15 företagsmedlemmar och koordineras av WWF. Företagen är Arla foods Sverige, Axfood, Coop Sverige, Fazer, HKScan, ICA Sverige, Lantmännen, Löfbergs, Martin & Servera, Orkla foods Sverige, Paulig, polarbröd, Pågen, Tetra pak och Unilever.
Källa: WWF