Radar · Politik

M skärper tonen i försvarssamtalen

Försvarsutskottets ordförande Pål Jonson (M) när försvarsutskottet sammanträder.

– Försvarsministern har inte ens kommit med några seriösa bud, säger M:s försvarspolitiske talesperson Pål Jonson. 

Han beskriver möjligheterna att nå en bred försvarsuppgörelse denna vecka som ”i de närmaste obefintliga”.

– Vi står mycket långt ifrån varandra, säger Jonson.

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) har tidigare uppgett att hans mål är att nå en bred uppgörelse om försvaret till i morgon fredag.

Den ska ligga till grund för regeringens totalförsvarsproposition i höst. Propositionen ska bland annat innehålla inriktningen på det militära försvaret under åren 2021–2025.

Moderaterna har krävt att Hultqvist skjuter till mer pengar till försvaret än vad regeringen hittills aviserat.

– Vi har ingen samsyn kring ekonomin, säger Jonson.

Han är också missnöjd med hur Hultqvist bedrivit förhandlingarna i försvarsberedningen.

– Vi har hållit på med den här processen i sex veckor. Jag har mycket synpunkter på hur den har bedrivits, säger Jonson.

Försvarsberedningen träffas på försvarsdepartementet i eftermiddag för ett nytt förhandlingsmöte.