Radar · Basinkomst

Sydafrika överväger förlängd villkorad basinkomst

Möjlighet till basinkomst för de mindre bemedlade bör undersökas, anser Ace Magashule, generalsekreterare för ANC.

En variant av basinkomst har betalats ut till behövande sydafrikaner under coronakrisen. Regeringen tittar nu på möjligheterna att realisera en sedan länge omdiskuterad form av försörjning.

Som en följd av covid-19 har sydafrikanska medborgare utan inkomst kunnat ansöka om ett basbelopp, SRD, som betalas ut under sex månader. Nu meddelar regeringen att de förlänger perioden och att socialdepartementet undersöker möjligheterna till ett inkomststöd för sydafrikaner i åldern 18 till 59 som saknar annan försörjning. Införandet av SRD, social relief distress, har återupplivat diskussionen om BIG, basic income grant, en form av basinkomst som testats i till exempel Namibia. Tillkännagivandet gavs av socialminister Hendrietta Bogopane-Zulu och det följer ett beslut från African National Congress (ANC) National Executive Committee (NEC).

– NEC har bett berörda kommittéer att med brådska se över möjligheterna till en garanterad basinkomst, inklusive dess finansiering, sa ANC:s generalsekreterare Ace Magashule till Current Affairs ZA.

Beloppet sägs ligga på 500 rand och bidraget har hittills kostat över 1 miljard rand och betalats ut till över 3 miljoner sökande. Till dags dato har ungefär 7, 5 miljoner sydafrikaner ansökt om stödet.

– Myndigheterna kommer att granska ansökningarna för att säkerställa att där den sökandes omständigheter har förändrats så kan bidraget dras in, säger Henrietta Bogopane-Zulu till Current Affairs.

Politiska diskussioner rörande basinkomst har förts  i Sydafrika sedan 2002. Det har då handlat om riktade insatser till arbetslösa och en rapport upprättades där man kom fram till att ett universellt bidrag på 100 rand i månaden per person skulle kunna minska fattigdomen med 76 procent, uppger Daily Maverick.