Radar · Djurrätt

Hundratals vanvårdade nötkreatur omhändertas

En hel besättning på upp emot 500 nötkreatur vid en gård i Värmland omhändertas av länsstyrelsen.

En hel besättning på upp emot 500 nötkreatur vid en gård i Värmland omhändertas av länsstyrelsen. Orsaken är att skötseln av djuren under lång tid varit eftersatt.

– Det är ovanligt med så många djur, säger Maria Hammarström, enhetschef på länsstyrelsen.

Trots uppmaningar och beslut från länsstyrelsen har inte djurhållningen på gården förbättrats. Därför anser länsstyrelsen att det blivit nödvändigt av djurskyddsskäl att omhänderta djuren.

I första hand har de inte haft skydd mot väder och vind, de har inte haft tillräckligt många torra och rena liggplatser. Djuren har varit blöta och lortiga och haft svårt att hålla värmen, säger Maria Hammarström.

Nu måste länsstyrelsen besluta vad som ska hända med djuren.

– Det är lite knepigt vad vi ska göra. Men en preliminär bedömning är att de flesta djuren kommer att kunna säljas, men vissa kommer troligen att behöva avlivas på plats, säger Maria Hammarström.