Radar · Miljö

Forskare: Tipping point när hälften av en skog försvunnit

Avskogning är ett allvarligt problem i Amazonas och forskare varnar för att skogen närmar sig en tipping point, där förlusten av regnskog inte längre går att hejda.

Att hugga bort hälften av en skog kan likställas med att ge den en dödskyss. Forskare vid Cincinnati University har identifierat det som en tipping point, där utvecklingen mot total förlust framstår som oundviklig.

Med hjälp av bilder från det Europeiska rymdprogrammet har forskarna delat upp jordklotet i kvadratiska block på nio kilometer, vilka studerats mellan 1992 och 2015. Avskogningen har till en början skett relativt långsamt, till det att 50 procent av ytan inte längre är grön, då har den kvarvarande skogen snabbt börjat försvinna.

Studien visar att blandade landskapstyper hör till ovanligheterna och att de över tid tenderar att bli homogena – världen över, enligt forskarna.

– Intuitivt är det rimligt. Det korresponderar med de olika klimatzonerna. Jorden före människorna såg ut på det sättet. Du hade skog, berg, våtmarker och öken, säger forskaren Tomasz Stepinski i ett uttalande och fortsätter:

– Man hade kunnat förvänta sig att människor i större grad skulle bidra till mer fragmentering men människor slutar aldrig förvandla områdena.

Något som sker både direkt – exempelvis genom avverkning – eller indirekt –genom klimatförändringarna.

Skog visade sig vara den landskapstyp som hade störst sannolikhet att förvandlas.

Varför skogsområdena förändrades snabbt efter att 50 procent försvunnit, är inget som forskarna undersökt. Men de skriver att det kan finnas flera förklaringar.

Blir mindre motståndskraftiga

En är att skogsvägar och annan infrastruktur som behövs för ett intensivt skogsbruk, gör den fortsatta avverkningen lättare – en annan att skogen som blivit störd blir mer sårbar för exempelvis invasiva arter eller klimatförändringar.

Läs också: Regnskogen i Amazonas torkar ut varnar NASA

Nyligen varnade två kända Amazonasforskare för att världens största regnskog står inför en tipping point.

– Vi befinner oss i en ödesmättad stund, tipping point är här, den är nu, skrev Thomas Lovejoy och Carlos Nobre i en inledande artikel i den vetenskapliga tidskriften Science advances.

Kombinationen av ökade temperaturer, bränder och den fortsatta omvandlingen av regnskog till boskapsmark, har förlängt torrsäsongen, dödat vattenkänslig vegetation och skapat förhållanden för ytterligare bränder, skrev forskarna.

Avskogningen av den del av Amazonas som återfinns i Brasilien ligger i dag på runt 20 procent.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV