Intro

”Cybersyre”

I dag fokuserar vi på IT-säkerhet och integritet. Det offentliga rummet har med allt snabbare takt blivit digitalt. Myndigheter, företag och individer kommunicerar via nätet i en sån utsträckning att det kan vara i det närmaste omöjligt att ringa eller besöka en fysisk person. Förutom att det kan skada demokratin och öppenheten leder det till risker för samhället. Påtagliga risker.

Jag skriver i en längre artikel om att Försvarsmakten tar in sin första omgång kadetter till sin nya cyberförsvarsutbildning. Trettio tangentbordssoldater ska utbildas. De ska arbeta med inre säkerhet för försvaret och med yttre hot mot Sverige. Dessutom har riksdagen inrättat ett forskningscentrum där man ska utbilda doktorander bland annat.

I dagarna har också SVT:s vd gått ut i en debattartikel där hon berättar om ett par allvarliga it-säkerhetsincidenter under förra året. Bland annat attackerades SVT efter ett satiriskt inslag om Kina, skriver Charlotte Wester.

Hanna Westerlund rapporterar att bara drygt var tionde brittisk sajt i en granskning från EU följde kraven i dataskyddsförordningen GDPR. Förordningen är till för att skydda den enskildas integritet, men få företag och organisationer följer den.

Mormorshypotesen försöker besvara frågan varför kvinnor lever i det närmaste ett halvt liv till efter att de slutat kunna få barn. Om det viktiga för en individ är att sprida sina gener, varför kan inte kvinnor få barn hela livet? Hypotesen säger att tiden efter klimakteriet ger kvinnor möjlighet att koncentrera sig på att ge sina barn och barnbarn större chans att överleva och utvecklas. Det finns bara fem däggdjursarter som lever länge efter klimakteriet. Människan och fyra arter tandvalar, bland annat späckhuggare. Syre berättar mer i avdelningen Energi.

I övrigt bjuder vi idag bland annat på nyheter om 25000 namnunderskrifter mot höjd pensionsålder, om UNICEF:s uppmaning om att prioritera barnen i krisens Libanon och om att Liberalerna vill återinföra civilplikten. 

Mycket nöje!