Radar · Migration

Möjligt att bevisa aktivt deltagande på andra sätt än genom betyg

Ensamkommandes situation har debatterats flera gånger de senaste åren.

Migrationsverket har gjort ett förtydligande gällande de ungdomar som fått stanna i Sverige på grund av studier. Aktivt deltagande har mätts mot studieresultat. Nu säger myndigheten att betyg inte nödvändigtvis är det enda sättet att bevisa det och få förlängt uppehållstillstånd, rapporterar Ekot.

Moderaterna och Kristdemokraterna är inte nöjda med förtydligandet. Migrationsverket slår i det fast att trots att vissa betyg saknas så kan eleven få förlängt uppehållstillstånd om bevis på att hen ska fullfölja studierna skickas in. Exakt vad för bevis det rör sig om har inte preciserats – men det rör sig alltså om andra bevis på aktivt deltagande än just godkända studieresultat.

Bland annat unga som omfattas av gymnasielagen berörs av Migrationsverkets förtydligande. Lagen har varit omdiskuterad redan sedan innan den trädde i kraft, och flera partier har varit emot den. Bland annat M, KD och SD.

För att få förlängt uppehållstillstånd på grund av studier måste studenten en gång om året skicka in bevis på aktivt deltagande. Det har likställts med  betyg och godkända studieresultat, eftersom det inte har preciserats vad som annars kan bevisa aktivt deltagande.

I Migrationsverkets förtydligande står det att bevis på aktivt deltagande, som krävs för förlängt uppehållstillstånd, inte nödvändigtvis behöver vara betyg. För en elev med utländsk bakgrund kan det vara svårt att klara en svensk gymnasieutbildning:

– Det är väldigt svårt att klara av en gymnasieutbildning på kort tid, för människor som inte är födda i Sverige. Och jag tycker att det här är en rimlig nivå, säger Vänsterpartiet migrationspolitiska talesperson Christina Höj-Larsen till Ekot.

Moderaterna och Kristdemokraterna är kritiska. Enligt dem är grunden i lagstiftningen just att eleven ska klara studierna för att få stanna:

– De får stanna här för att studera, och då måste vi vara tydliga med att de ska klara sina studier, säger Moderaternas migrationspolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard till Ekot.

Enligt Sigrid Ekström, rättslig expert på Migrationsverket, finns det inget stöd i lagen för M:s och KD:s tolkning om att att studieresultatet är avgörande för att få uppehållstillstånd enligt gymnasielagen.

– Utifrån vad vi kan utläsa från förarbetena, så bedömer vi att vi inte kan ha ett krav på visst betyg eller enbart betyg, säger hon till Ekot.