Radar · Miljö

Lönsam klimatvinst –algodling

Guld för både miljö och ekonomi, enligt ny forskning.

Forskare har studerat en testodling av alger på den svenska västkusten och kommit fram till att de kan ge en rejäl vinst – både för odlare och miljö.

Brunalgen sockertång finns redan i den naturliga havsmiljön längs med Sveriges västkust.

Men nu har en forskargrupp från Lunds Universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, och Göteborgs Universitet, kartlagt produktionsprocesserna vid en testodling på Tjärnö Marinbiologiska Laboratorium söder om Strömstad.

I ett pressmeddelande från KTH berättar några av forskarna om projektet.

Vad kostar det att odla, skörda och torka tången? Och vad kan vinsten bli?

Kostnaderna för en odling på två hektar ligger runt åtta miljoner kronor under en tioårsperiod.

Skörd och torkning är det som kostar mest, enligt studien, men torkade alger har ett högt försäljningspris på världsmarknaden, det ligger i dagsläget på på flera hundra kronor kilot. Därför beräknas intäkterna bli mer än dubbelt så stora som utgifterna under tio år – 19 miljoner kronor.

En rejäl vinst med andra ord. Men långt ifrån bara för algodlaren. Studien visar också att upp till 60 procent av de fosforföroreningar som människan har orsakat i havet på Västkusten, skulle kunna fångas upp av algodlingar.

– Övergödning är ett av de största problemen med svensk havsmiljö i dag och att minska den ger stora samhällsekonomiska vinster, säger Linus Hasselström, forskare vid avdelningen Vatten- och miljöteknik på KTH och en av personerna bakom studien.

– Nu behöver vi lära oss mer om produktionsprocesserna, säger en av de andra forskarna i projektet som också arbetar på KTH, Jean-Baptiste Thomas.

Han fortsätter:

– Det är en utmaning att med effektiv logistik hantera 20-30 ton alger som ska skördas och torkas på kort tid.

Alger som föda innehåller mycket proteiner, mineraler och fetter som till exempel Omega-3. De ger ifrån sig syre och tar upp kväve och fosfater. Genom att gödsla åkrar med alger kan olika mineraler och spårämnen berika jorden.

Algodling har under de senaste trettio åren blivit till en mångmiljardindustri, framför allt i Asien. Odling av vattenväxter har ökat med i snitt åtta procent per år mellan 1990 och 2016, enligt uppgifter från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO.

Publicerade forskningsrön om testodling av alger i den vetenskapliga tidskriften Scientific Reports