Radar · Miljö

Bakterier kan användas som miljöövervakare i haven

Bakterier reagerar snabbt på miljöförändringar.

Bakterier som naturligt finns i haven kan hjälpa oss att upptäcka miljöförändringar orsakade av människor visar en ny studie. De kan också komma till användning för att rena dricksvatten från miljögifter.

I en ny avhandling i marin mikroekologi har Christofer Osbeck vid Linnéuniversitetet och hans kollegor undersökt hur bakterier svarar på havsförsurning, organiska föroreningar och löst organiskt kol utsöndrat av växtplankton.

När alger och andra organismer i havet dör bryts de ner av bakterier, som på så sätt fungerar som havens reningsverk. Marina bakterier finns i stor mängd i och spelar en avgörande roll när det gäller näringsämnenas kretslopp.
Samtidigt hjälper havsbakterier till att frigöra exempelvis kväve och fosfor, och kan bilda vitaminer som alger och andra levande varelser i havet är beroende av.

I avhandlingen undersökte forskarna hur bakterierna svarade på PFAS, en grupp så kallade högfluorerade ämnen på över 4700 kemikalier. De är vatten- och smutsavstötande och används som ytbehandling i allt från brandsläcknings­skum till stekpannor. Forskarna kunde se hur bakterierna reglerade sina gener för att ställa om sin ämnesomsättning så att de klarade av miljöförändringarna.

– På sikt skulle vi kunna använda genernas anpassningsprocess för miljöövervakning i Östersjön och även andra hav. Grundtanken skulle vara att man tar ett vattenprov i ett område och sedan tittar på vad detta innehåller för DNA. Ungefär som ett blodprov på en människa för att ta reda på olika sjukdomar. Man skulle kunna ha en fast provtagningsstation, liknande vår Linnaeus Microbial Observatory (LMO), där man regelbundet samlar in prover och analyserar resultatet. På så vis man kan se förändring också över tid, säger Christofer Osbeck i ett pressmeddelande.

Det är sedan tidigare känt att bakterier reagerar på olika miljögifter, exempelvis olja, som de kan äta upp. Det var dock första gången någon undersökte hur bakterier svarade genetiskt på PFAS.

– I våra experiment såg vi en stark genetisk respons när bakterierna utsattes för PFAS-behandling. Jag är väldigt intresserad av att framöver titta mer på hur bakterier skulle kunna användas för att bryta ner nya och otäcka miljögifter som PFAS och klorparaffiner. Jag tror man först behöver testa i lite mindre skala i laboratorium och sedan skala upp det undan för undan. Reningsverk använder redan bassänger där bakterier hjälper till att bryta ner och koncentrera organiskt material som finns löst i avloppsvattnet. Man kanske kan tänka sig någon liknande lösning i första hand, säger Christofer Osbeck.