Radar · Utrikes

Fortsatt djup oenighet i EU om migrationen – framtiden oviss

EU:s inrikeskommissionär Ylva Johansson.

Oenigheten är fortsatt stor i EU:s ministerråd kring den asyl- och migrationspakt som inrikeskommissionär Ylva Johansson lanserade i september.

Höstens ordförandeland Tyskland hoppas dock att vårens efterträdare från Portugal kan komma längre.

– Vi har fått upp tåget på spåret igen. Inget land har avvisat pakten, betonar biträdande inrikesministern Stephan Mayer sedan EU-ländernas migrationsministrar diskuterat läget under ett webbmöte på måndagen.

Även Johansson är hoppfull, inte minst om det går att hålla möten ansikte mot ansikte mellan ministrarna igen, för att kunna förhandla på allvar.

– Det är en stor skillnad mellan dagens diskussion och den som var under 2015 och 2016. Vi har tagit betydande steg framåt och jag är säker på att vi kan ta fler, säger Johansson på presskonferensen efteråt.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV