Radar · Miljö

Sveaskog vill avverka gammelskog i nationalparksförslag

Sveaskog planerar att avverka naturskog som är en del av Sveaskogs ekopark.

Sveaskog har avverkningsanmält en gammal tallskog på Hornslandet öster om Hudiksvall i Hälsingland. Gammelskogen, som är hem åt en rad olika rödlistade arter, är en del av Sveaskogs ekopark som i november pekades ut som lämplig nationalpark i skogsutredningen.

Skogen som Sveaskog planerar att avverka är drygt 125 år gammal och utgörs av en brandpräglad, blockig och gles tallskog med inslag av gammeltallar, bränd tallved och olika rödlistade arter och signalarter.

Det har redan passerat sex veckor sedan avverkningsanmälan inkom till Skogsstyrelsen, som inte har haft några invändningar. Det innebär att skogen kan avverkas när som helst, något som måste stoppas, enligt Naturskyddsföreningen, som riktar hård kritik mot avverkningsplanerna.

– Det är mycket olyckligt att avverka gammal tallskog på Hornslandet. Vi anser att det bör råda ett tillfälligt avverkningsstopp medan förslaget om blivande nationalpark diskuteras. Vårt statliga skogsbolag Sveaskog borde inte planera några avverkningar på Hornslandet, säger Jenny Olsson, ordförande Naturskyddsföreningen Gävleborg, i ett pressmeddelande.

Organisationen Skydda skogen, som vill bevara gammelskogar och andra skogar med stor biologisk mångfald, tycker att Sveaskog bör dra tillbaka sin avverkningsanmälan. Vi har brist på gamla naturskogar i landet och de få som finns kvar måste därför skyddas, menar Elin Götmark, som är talesperson för Skydda skogen.

– Det är högst oansvarigt av Sveaskog att medvetet avverka naturskogar i sina ekoparker och nu dessutom i ett nationalparksförslag, säger hon.

Läs mer om skogsavverkning: Sveaskog vill hugga gammelskog – ”Markägaren gör som den vill”