Radar · Miljö

S ville lägga ned Bromma flygplats – MP kallar det ”spel för gallerierna”

Stockholm stad ska i närtid verka för en avveckling av Bromma flygplats. Det yrkade Socialdemokraterna för i fullmäktige i dag. Men förslaget röstades ned av bland annat Miljöpartiet, som anklagar S för ”att spela för gallerierna”.  ”Det här handlar om klimatet och att skapa 30 000 bostäder till Stockholm”, säger i sin tur oppositionsrådet Karin Wanngård (S).

Det var en infekterad omröstning i Stockholms stadshus i dag. Socialdemokraterna hade lagt ett säryrkande om att kommunstyrelsen och berörda nämnder skulle verka för en avveckling av Bromma flygplats, för att istället ge plats åt bostäder. Till stöd fick de en luciamanifestation från ett nätverk av klimataktivister.

– Vi har alltid sagt att massflygandet inte är ett hållbart alternativ, att vi drastiskt måste rusta ned flygsektorn i närtid. Vi vill inte ta ställning för något särkilt parti men går det igenom hade det varit en stark signal till regeringen, säger Samuel Jarrick, en av aktivisterna från Flyglarm Arlanda.

Men aktivisterna och Socialdemokraterna fick se yrkandet nedröstat. Socialdemokraterna fick stöd av Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ men den styrande alliansen emot sig (Miljöpartiet, Moderaterna, Centern, Liberalerna och Kristdemokraterna), berättar oppositionsrådet Karin Wanngård (S).

– Det är bara att konstatera att det är mycket snack och lite verkstad. Man kan prata vitt och brett att man vill avveckla Bromma men sen när man väl har möjlighet att göra det är man inte beredd att gå vidare, säger hon och ger en känga till Miljöpartiet.

Vill se flygplatser där det "behövs"

Karin Wanngård hade hellre velat se att marken exploaterades för bostadsbyggande, inte minst med bakgrund av att Stockholm redan har en flygplats.

– Sverige är ett avlångt land, därför tycker jag att det är felaktigt att Sverige har två flygplatser i Stockholm. Om vi ska kunna minska klimatpåverkan ska vi ha flyget där det behövs som mest och där det inte finns fullgott utbyggd järnväg, säger hon.

Samtidigt ligger frågan om Brommas framtid inte på lokalpolitikernas bord utan är en fråga för regering och riksdag. Men Karin Wanngård menar att frågan hade kunnat väckas, inte minst med bakgrund av att flygplatsens ägare, statliga Swedavia, nyligen gick ut med att den var olönsam.

– Den tidigare riksdagen gav regeringen handfängsel för att de inte skulle gå fram med att avveckla flygplatsen. Men nu kan det finnas nya möjligheter, säger Karin Wanngård.

Har du fått några signaler på vad dina partikollegor i regeringen vill?

– Jag är tydlig från Socialdemokraterna i Stockholm att vi vill avveckla. Vad jag vet är det en fråga man arbetar med.

Men Daniel Helldén (MP) som är trafikborgarråd ställer sig frågande inför Socialdemokraternas avsikt med yrkandet, som han kallar ”ett spel för gallerierna”.

– Det är ett sätt för Socialdemokraterna att verka aktiva i den här frågan. Det de borde göra är att prata direkt med sina ministrar, det är uppenbart att i regeringen är det Miljöpartiet som vill att det ska gå fort att lägga ned flygplatsen medan Socialdemokraterna bromsar.

"Staden har gjort sitt"

Någon poäng med att ge bifall åt Socialdemokraternas yrkande – såg han inte då staden redan 2018 klubbade en översiktsplan där Bromma är utstakat som ett stadsutvecklingsområde. Det vill säga avsett för bostäder.

– Vi kommers inte att ändra det under den här majoriteten, det beslutet ligger fast. Staden har gjort sitt, det innebär att om staten beslutar att ta bort flygplatsen därifrån kommer staden att planera för bostäderna och sätta igång, säger Daniel Helldén.

Och det i sig menar du är en tillräcklig signal för vad ni vill med den platsen? 

– Ja självklart, de är det tyngsta styrdokument vi har för markutvecklingen. Vi planerar också områdena runtomkring utifrån det perspektivet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV