Energi · I blickfånget

”Restriktioner kan ge  mindre kravfylld jul”

”Världen blir så platt i digitala möten.

Trots avrådan går människor ut i julhandeln, träffas på krogen och anordnar fester. Vad är det som gör att vi värderar behovet av mänsklig kontakt högre än risken att sprida smitta? Vad händer med oss när vi inte ses – och finns några fördelar? Syre talar med psykologilektor Pernille K Andersson om psykologin kring fysiska möten.

”Gå inte på gym. Gå inte till bibliotek. Ha inte middag. Ha inte fester. Ställ in.” Statsminister Stefan Löfvens besked på den digitala presskonferensen i mitten av november var tydligt, och kom vid en tidpunkt då många redan hade förändrat sina sociala liv radikalt. Men vad gör det med oss att inte träffas? Syre ställer frågan till Pernille K Andersson, lektor i psykologi vid Karlstads universitet, som bjuder in till möte över videotjänsten Zoom.

– Vi har ett grundläggande mänskligt behov av att få känna att vi tillhör ett socialt sammanhang, och det gör vi ofta genom att fysiskt sammanstråla. Det är mycket lättare att bli sedd och uppmärksammad om man också är fysiskt närvarande med andra, säger hon.

Psykiska ohälsan ökar

Pernille K Andersson har i sin forskning undersökt vad som gör att människor väljer att besöka fysiska platser som torg och köpcentrum. Det visade sig att nyttoaspekten, alltså att man behöver uträtta ett ärende, bara är ett av flera skäl.

– Vi vill även få en upplevelse, och uppskattar särskilt att ha spännande och vackra platser kring oss – det ökar vårt välmående. En tredje anledning är relationer. Att möta okända människor, prata med folk i butiker, men också att hänga med kompisar eller springa på nån man känner. Att få känna att man blir sedd av någon har stor betydelse.

Att gå miste om det sociala kan påverka mående och hälsa, fortsätter Pernille.

– Fortgår känslan av att jag är osynliggjord och inte med i det sociala sammanhanget kan det få förödande konsekvenser för vårt välmående. Brist på sociala kontakter kan vara väldigt påfrestande och stressande, både psykiskt och fysiskt.

Under coronapandemin har psykisk ohälsa ökat, inklusive stressrelaterad ohälsa, visar undersökningar från Previa företagshälsovård och Försäkringskassan. Något Pernille tror att det finns flera orsaker till.

– Inte bara att vi är fysiskt distanserade, utan också att det finns en oro för framtiden, att man får ångest av rädsla att bli smittad, man kan bli stressad för att man har förlorat sitt arbete. Man har inte kontroll över situationen. De som är mest sårbara för psykisk ohälsa kan triggas i gång av den här situationen och ”tippa över”.

Hellre utomhus än Instgram

Alternativet till att träffas fysiskt under pandemin har för många blivit digitala möten.

– Fysisk distansering kan bidra till social distansering i väldigt hög utsträckning i och med att man inte ses, men nu när vi har den digitala tekniken kan vi använda den som ett substitut, så vi inte får den sociala distanseringen.

Men det gäller att välja rätt digitala umgängesformer. Att ersätta fysisk kontakt med sociala medier som Facebook och Instagram får oss inte att må bättre, menar Pernille.

– Vi blir inte bekräftade på rätt sätt, utan det är mer spel för gallerierna. Man visar upp de positiva sidorna, jag blir kanske inte sedd som den människa jag är. Jag tror det är bättre att skapa träffar över Zoom eller Facetime, så man får se varandra.

Att träffas utomhus är också en god idé – som ger kvalitéer som digitalt umgänge missar – fortsätter Pernille:

– Världen blir så platt i digitala möten. Våra sinnen blir inte tillfredsställda. I en fysisk miljö inhämtar du information med alla sinnen. Det blir tredimensionellt med synen, du har en helt annan ljudmatta och du kan ta på saker och ting.

Bristen på sinnesintryck genom skärmen är också ett av skälen till att tanken på en julmiddag över Zoom kanske inte känns så lockande, enligt Pernille.

– Det är så mycket annat som spelar roll än om maten är god: atmosfären, belysningen, vilka som är i samma rum som mig, om det är varmt eller kallt. En middag över Zoom kanske känns töntigt, och det går inte att jämföra med ett fysiskt besök – men det är ändå bättre än ingenting.

Missar doft och det taktila

Och så var det julhandeln. Ur ett nyttoperspektiv är de digitala verktygen ganska välanpassade: Kunden kan få information om varor, lagersaldo och köp går lätt online. Där-emot är själva upplevelsen som många efterfrågar inget som digitala verktyg löser särskilt bra, visar Pernilles forskning.

– Det taktila och dofter får vi ju inte digitalt, men däremot går man ofta till butiker utan ett direkt behov. Man fönstershoppar eller hämtar inspiration. Kan man skapa en virtuell butiksvärld skulle man själv som kund gå runt och kika i den världen. Fastighetsmäklare använder ju virtuella visningar, så tekniken finns där, säger hon.

Även den sociala dimensionen av shoppingen skulle kunna lösas, i en värld där fysisk distansering är det nya normala.

– Man skulle kunna bestämma träff med en kompis i en virtuell butik, och gå in där tillsammans och prata samtidigt. Det vore ju ännu häftigare om man kunde ha som en avatar av sig själv som kunde prova kläderna. Och kanske finns även andra kunder i butiken, så man kan få känna sammanhanget, att det är nästan som vanligt, spånar Pernille.

Till viss del finns tekniken redan. Under pandemiåret 2020 har Vänsterpartiet arrangerat första maj-tåg i dataspelet World of warcraft. Flera stora artister har kombinerat streamade konserter med VR-teknik, och företag har testat virtuella konferenser, där deltagarna får VR-glasögon och träffas som avatarer av sig själva. En teknik som möjliggör andra sociala möten än den fysiska världen, tror Pernille.

– Jag tänker att alla de här spärrarna – rädslan att bli negligerad eller kritisk granskad eller inte sedd – kan försvinna om jag agerar utifrån en avatar. Det kanske kan öppna upp för möte med någon som man inte hade tagit kontakt med live. Så det tror jag kan vara intressant.

”Slipper jämförelsen”

Hon lyfter fler möjliga fördelar kring våra nya beteendemönster.

– För världen är det ju positivt om vi inte konsumerar så mycket, men det kan även vara bra för vårt välmående, att vi kanske slipper den ständiga jämförelsen med andra.

Att julen inte blir som vanligt i övrigt har också ljusa sidor för vissa av oss, påpekar Pernille.

– Många blir extremt lättade över de här restriktionerna över julen. Det minskar på alla prestationskrav. Jag behöver kanske inte stå och laga stor middag, eller träffa personer jag egentligen inte vill umgås med, men som råkar vara min släkt. För vissa kan det bli mindre kravfyllt och mer avslappnande och skönt.

Pernille K Andersson

Ålder: 51 år
Bor: Karlstad
Arbetar som:  Lektor i psykologi vid Karlstads universitet, forskar vid Centrum för tjänsteforskning, CTF.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV