Radar · Integritet

Nya spelregler väntar digitala jättar i Europa

Digitala plattformar som Instagram står inför ett nytt regelverk på den europeiska marknaden.

Världens största drakar ska fångas in och bli mer transparenta genom ett nytt regelverk. Det är i alla fall en del av ambitionen när EU för första gången på två decennier gör en rejäl uppfräschning av sina regler för digitala tjänster.

Facebook, Google och Amazon har blivit en del av mångas vardag. Men storföretagen bakom de sociala nätverken som tar upp en allt större del av människors verklighet har den senaste tiden kritiserats för att äta en för stor del av den digitala kakan, och för att inte delge användarna exakt varför deras flöde ser ut på ett visst sätt eller vem som har tillgång till information om dem.

I veckan väntas EU-kommissionen presentera ett nytt regelverk för den europeiska marknaden som påverkar de digitala jättarna, ett regelverk som dels handlar om hur företagen sköter sitt innehåll, dels om hur konkurrensmöjligheterna för mindre företag ser ut gentemot de stora drakarna.

– Hela det här är en väldigt komplex fråga, säger Christian Landgren, grundare och vd för digitaliseringsbyrån Iteam.

Landgren påpekar att han inte är expert på det kommande regelverket från EU-kommissionen men att de övergripande frågorna ändå är viktiga för alla.

– Många kanske tycker ”vadå, det är ju ändå samma Facebook”, men det är det som är grejen: att allas flöde ser olika ut och att vi inte vet när vi exempelvis blir påverkade av en bot.

"Modern regelbok"

Thierry Breton, EU:s inremarknadskommissionär, sade i somras angående det kommande regelverket:

– Digitala plattformar har tagit en central plats i våra liv, vår ekonomi och vår demokrati. Med den rollen följer ett större ansvar, och det förutsätter att det finns en modern regelbok för digitala tjänster.

Exakt hur den regelboken kommer att se ut är inte känt, men kommissionen har varit tydlig med att extra ansvar kommer att läggas på de största företagen.

Enligt Financial Times , som tagit del av ett utkast till det nya regelverket, kommer EU att införa en ”ojämn ansvarsfördelning” där bolag som Facebook och Google åläggs ett större ansvar för att kontrollera innehållet på sina plattformar än deras mindre konkurrenter.

De stora bolagen, enligt Financial Times uppgifter definierade som företag med fler än 45 miljoner användare, riskerar också böter på upp till sex procent av sin omsättning om de inte följer de nya reglerna.

"Svårt att få insyn"

Bland annat väntas företagen behöva skärpa sin tillsyn och berätta för myndigheter hur de modererar otillåtet innehåll på sina plattformar. Även transparensen vad gäller annonser väntas skärpas så att användare ska kunna förstå att det de ser är just en annons. Informationen ska också vara tydligt om vilka som står bakom annonsen och varför man som användare fått just den annonsen riktad till sig.

– Vi lever i ett samhälle där vi accepterar att vi blir påverkade genom att folk betalar pengar för att vi ska se deras budskap. Det är svårigheten att få insyn i det som är problemet och att det är så komplicerat så att de flesta människorna inte förstår hur det funkar, säger Christian Landgren.

Hur de stora drakarna reagerar på det nya regelverket, som även ska tydliggöra EU:s syn på saker som marknadskonkurrens och monopolställning inom digitala tjänster, återstår att se.

Fakta: DSA och DMA

Det EU-kommissionen nu gör är att fräscha upp regelverket vad gäller digitala tjänster. Det innebär bland annat att titta på det som kallas för Digital services act (DSA) och Digital market act (DMA).
Något förenklat kan DSA liknas vid spelregler för det som händer på de digitala plattformarna och DMA ses som ett regelverk för hur plattformarna konkurrerar med andra mindre aktörer inom sitt specifika område.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV