Radar · Utrikes

Fördel Biden när elektorsröster räknas

En tämligen ensam supporter utanför Vita huset hoppas fortfarande på Donald Trump som näste amerikanske president.

Rösterna räknas när USA:s delstatselektorer utser näste president.
Demokraten Joe Biden väntas få de nödvändiga rösterna, trots sittande president Donald Trumps försök att förändra utgången.

Väljarna i varje delstat röstar inte på en president, utan på elektorer som i sin tur röstar fram USA:s ledare. I årets val den 3 november krävdes det att kandidaten fick minst 270 elektorsröster.

Joe Biden fick 306, mot Trumps 232.

Vanligtvis är räknandet av elektorsrösterna en ren formalitet, dessa ska sedan lämnas över till USA:s kongress som formellt fattar beslutet om den näste presidenten den 6 januari.

Misslyckats

Men ingenting är sig likt i årets amerikanska val, och Trump använder alla möjligheter för att ifrågasätta utgången. Ett har varit att få delstaternas elektorer att rösta på honom, trots valresultatet. Formellt kan detta ske.

Taktiken verkar dock inte ha lyckats, och när rösträkningen var i full gång på måndagen säkrade Biden elektorsrösterna i avgörande delstater: 20 elektorsröster i Pennsylvania, 16 i Georgia, 11 i Arizona, 10 i Wisconsin och 6 i Nevada.

"Massivt valfusk"

Slutgiltigt resultat väntas sent på måndagen, men Biden var så säker på sin sak att han redan schemalagt ett tal senare på kvällen.

Trump vägrar dock att ge erkänna sig besegrad, även nu:

”Vågmästarstater som sett massivt valfusk . . . kan inte legalt godkänna rösterna utan att begå allvarliga brott”, hävdade USA:s nuvarande president utan att ha täckning för påståendet.