Radar · Miljö

Trafikborgarrådet om kritiken: ”Hästa gård ska ha klimatsmart odling”

Daniel Helldén, trafikborgarråd i Stockholms stad.

Igår skrev vi om stadsodlare som möter hårt motstånd vid Hästa gård. Och idag har vi en intervju med Stockholms trafikborgarråd, Daniel Helldén, (MP) som är politiskt ansvarig på området.

Syre rapporterade i gårdagens tidning om situationen vid Hästa gård med en grupp unga och äldre som brinner för ekologisk odling.

Stockholms stad vill sedan länge inte ha dem där och gör vad de kan för att få bort dem. Gruppen har fått höra att de ”skräpar ner”, både med sin grönsaksodling och ett tillfälligt rest protesttält med plakat utanför den obebodda och nedslitna Hästa gård.

Sju år av konflikter med de här stadsodlarna. Ungdomar som vill lära sig odla klimatsmart har blivit bortskrämda av polis. Varför har Stockholms stad inte skött det här smidigare?

– Självklart kan man väl alltid hitta ett smidigare sätt att lösa konflikter på, svarar den politiskt anvarige, trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

Polisen gjorde åtta utryckningar till det uppsatta tältet under juni.

– För mig låter det som att den här gruppen då hade ockuperat marken och att polisen har försökt att avhysa dem.

Hästa gård har en markyta som är ungefär lika stor som 520 fotbollsplaner, det vill säga runt 260 hektar. Av dem är 185 hektar (cirka 370 fotbollsplaner) odlings- och betesmark. Ett av världens största stadsbruk med stadsnära odling har legat här.

Syre har pratat med några boende på Järvafältet som undrar om Stockholms stad har låtit gården förfalla för att få en anledning till att riva den?

– Nej, det är självklart att vi inte ska riva Hästa gård. Den ska renoveras och odlingsmarken ska användas till det som den är avsedd för. Det ska också vara en levande plats tillgänglig för allmänheten, med natur- och rekreationsområden.

När börjar renoveringen?

– Jag kommer att få en dragning om några veckor av en projektgrupp som har arbetat fram ett förslag på hur gården och marken omkring kan utvecklas och användas. Jag hoppas på ett bra förslag och önskar att renoveringen kommer igång så snart som möjligt.

Hästa gård har varit i stadens ägo sedan 1962. Varför har ni inte tagit hand om den bättre?

– Bygget av Förbifart Stockholm har varit en anledning till att renoveringen har blivit försenad. Och så har det varit en del administrativa problem. Trafikkontoret har det övergripande ansvaret men det har inte varit helt enkelt att reda ut vilka som ska ta ansvar för olika delar och hur kostnaderna ska fördelas, säger Daniel Helldén.

På Hästa gård finns massor av oanvänd jordbruksmark. Hade det inte varit enklare och bättre, för alla parter, att bara låta stadsodlarna få fortsätta odla här?

– Vi har som mål att Hästa gård ska användas på ett klimatsmart sätt och vi vill se en hållbar och långsiktig lösning där. Det kan till exempel vara i form av en huvudansvarig aktör som driver jordbruk med utbildning. Det skulle kunna vara en möjlighet. Men jag får som sagt höra vad projektgruppen har för förslag om några veckor.

När är den dragningen?

– Det är inte riktigt klart med datum än.

Kommer den här stadsodlargruppen, som kallar sig för Grönt initiativ, få odla någonstans på Hästa gårds marker?

– Vi måste ge fler möjlighet till det och först göra en bedömning. De som vill ha den typen av stadsodling får skicka in sina förslag till trafikkontoret.

Grönt Initiativ är nu i ett koloniområde i Hjulsta men deras kurser och odlingar får inte vara kvar där. Samtidigt finns det en stor och växande efterfrågan på närodlat och ekologiskt.

– Vad jag förstår, vill de driva större odlingar än vad som får plats på en kolonilott och ha en kommersiell inriktning. Jag kommer att besöka Hästa gård när jag har fått höra projektgruppens förslag. Då kan jag prata med stadsodlargruppen.

Göteborgs stad har satsat mycket på stadsodling sedan 2012, i både stor och liten skala, även kommersiell sådan. Varför har Stockholm släpat efter på det här området?

– Det tycker inte jag att vi har gjort. Vi har ett stort antal projekt på gång med stadsodling i många av våra stadsdelar. Det testas och ges möjligheter, som till exempel med kurser och innovativa kryddodlingar. Det ligger på stadsdelarna och bostadsbolagen att få till det här i till exempel bostadsområden och parker.

Uppskattat men nedslitet

Hästa gård är av Stockholms stads större gröna lungor och finns på Järvafältet. I närheten ligger stadsdelar som Kista, Husby och Akalla.

– Nu var det några år sedan som jag var där, berättar Daniel Helldén.

Det besöket skedde i samband med byggandet av en sträcka av Förbifart Stockholm i närheten, en gigantisk trafiksatsning på 100 miljarder kronor med mycket av ny motorväg i Storstockholm. Han och hans parti, Miljöpartiet, har kämpat emot det.

Nuvarande Hästa gård uppfördes på 1700-talet, efter en brand (ursprunglig byggnation hade anor från 1500-talet). Men idag flagnar den faluröda färgen och de vita knutarna.

Enligt tidigare uppgift från trafikkontoret inom Stockholms stads förvaltning, kommer det att kosta mellan 30 och 50 miljoner att renovera Hästa gård.

Sedan två år tillbaka arrenderar mark- och anläggningsbolaget Peab här. Förutom lite betesfoder i någon hage, odlas det inte så mycket mer här idag.

Från vänster: Anita Karp, Rafael Altez Calderon, Rosio Rincan och Luisa Mosqueira, några i gruppen Grönt initiativ, framför Hästa gård
Från vänster: Anita Karp, Rafael Altez Calderon, Rosio Rincan och Luisa Mosqueira, några i gruppen Grönt initiativ, framför Hästa gård. Foto: Marie Eriksson

2009 – 2013 drev Studiefrämjandet ekologiska stadsodlingar med självplock på runt två hektar (fyra fotbollsplaner) i området. Det berättade vi också om i vår artikel igår.

Sedan revs de här odlingarna bort av Stockholms stad och en grupp personer i olika åldrar kämpar fortfarande för att Hästa gård ska få tillbaka kulturarvet med stadsnära odling.

De har använt sig av alltifrån skrivelser till civil olydnad i form av exempelvis grönsaksodlingar. De satte också upp ett protesttält med plakat utanför den obebodda gården i juni men det är borttaget nu.

Vad som kommer att hända med Hästa gård och vilka som kommer att få odla där – det är något som både boende och stadsodlare omkring har väntat länge på att få veta. Blir det ett klart besked i höst, som även stadsodlarna i Grönt initiativ anser vara hållbart? Det återstår att se.