Radar · Djurrätt

Maskulinitet och fiskar på agendan när djurrättsorganisationer möts i helgen

Maskulinitetens kris och fiskarnas lidande är två teman under konferensen Care for animals Europe som hålls 16–20 augusti 2020.

Maskulinitet och köttkonsumtion, dags att fokusera på fisken, och “Konsten att älska hatarna”. Det är några ämnen när djurrättsorganisationer från hela Europa samlas för att nätverka och lära av varandra i helgen.

En av talarna på konferensen Care for animals Europe är danske David Pedersen, strateg på Proveg international. Under rubriken ”Maskulinitetens kris och Fight Clubs första regel” pratar han på söndag eftermiddag om orsakerna och konsekvenserna av maskulinitetens kris och hur den kan kopplas till köttkonsumtion och veganrörelsen. Vi får också veta varför samhället i allmänhet och män i synnerhet är så tysta i debatten, något han kallar ”Fight Clubs första regel”, med referenser till filmen.

"Älska hatarna"

Redan idag fredag hålls flera workshops, bland annat en om hur man kan nå ut till motståndarna och “troll” i sociala medier. Lauren Wills från brittiska The Human league UK utforskar varför det kan vara så komplext att kommunicera kring djurskydd.  Organisationen har sett hur viktigt det är att kommunicera med empati och utan skammande. Det gäller att “älska hatarna”.

I helgen samlas djurrättsaktivister från hela Europa för att vässa verktygen
I helgen samlas djurrättsaktivister från hela Europa för att vässa verktygen. I år hålls dock konferensen online.

Fiskarna glöms bort

Fiskar är inte så ofta i fokus när veganrörelsen försöker nå ut om djurs lidande i livsmedelsindustrin. Därför tar helgens djurrättskonferens ett samlat grepp kring just fiskarnas situation.  På söndag pratar bland annat den
nederländska aktivisten Lesley Fleuren om att det är hög tid att fokusera på djurvälfärd för fisken.

“Den största utmaningen är att få människor att förstå att fiskar är kännande varelser som lider”, menar Lesley Fleuren. Hon bjuder på flera idéer om hur djurrättsrörelsen kan lyckas nå fram med det budskapet.

Dialog med butikerna en framgång

Också på temat fisk berättar Meda Simanavičiūtė om hur man trots två års kampanjande inte kunde förmå butiker att sluta sälja levande fisk i Litauen, men lyckades över förväntan genom att istället föra en direkt dialog med butikerna. Tre stora butiker har lovat sluta sälja levande fisk från nästa år.

Även Sverige deltar på konferensen. Djurens rätts ansvariga för företagsrelationer, Nathalie Söderström är med på en programpunkt om arbetet med burfria höns.

Totalt avhandlas cirka 40 ämnen som ska passa alla som är intresserade av djurrättsfrågor och vill engagera sig. På grund av situationen med Covid-19 hålls årets konferens Care for animals Europe online istället för, som planerat, i Bratislava i Tjeckien.

Här hittar du hela programmet.