Radar · Djurrätt

Franska djurrättsgrupper: ”Djuren behöver en egen minister”

En djurens egen minister skulle se till att djur som hålls i fångenskap skulle ha möjlighet att leva så naturligt som möjligt, menar djurrättsrörelsen i Frankrike.

Besvikelsen är stor hos franska djurrättsgrupper. Trots att de samlade in över 100 000 namn räckte det inte för en egen minister i Frankrikes nya regering. Nu vässar de sin politiska påverkan och vill starta en folkomröstning för djuren.

I slutet av juli ombildades Frankrikes regering. Då tändes hoppet hos djurrättsgrupper om att landet äntligen skulle få en minister med ansvar för djurvälfärd. Över 100 000 personer skrev på en namninsamling som krävde just det. Men någon minister blev det inte.

– Vi är … besvikna över att ombildningen inte togs som en möjlighet att inrätta ett djurvälfärdsdepartement, säger Barbara Boyer, talesperson för gruppen L214 Éthique et Animaux, till tidningen The Connexion.

Blev minister för biologisk mångfald

Istället utsågs en minister för biologisk mångfald, Bérangère Abba. Men Barbara Boyer tror inte att den positionen kommer att täcka djurvälfärd hos uppfödda djur. 
– Vi vet ännu inte exakt vilka ansvarsområden hon kommer att ha, men i teorin borde hon inte ansvara för fall som rör djur som används i livsmedelsproduktionen, för underhållning eller som hålls i laboratorier.

Det blev ingen djurens minister, men en minister för biologisk mångfald – Bérangère Abba
Det blev ingen djurens minister, men en minister för biologisk mångfald – Bérangère Abba. Foto: Bérangère Abba / Twitter.

Organisationen L214 Éthique et Animaux  har fått mycket uppmärksamhet i Frankrike för sina undercover-filmer som visar dålig behandling av djur på gårdar och inom annan uppfödning.

Tillsammans med ett 40-tal andra organisationer försöker L214 Éthique et Animaux nu organisera en folkomröstning för djuren. Målet är att låta befolkningen rösta om sex nya lagar för att förbättra villkoren för djur i Frankrike.

Sex lagkrav från djurrättsrörelsen

1.  Förbud mot att hålla djur i burar, spiltor och lådor från 1 januari 2025.

2. Omedelbart förbud mot att uppföra nya uppfödningar eller gårdar som inte erbjuder djur möjlighet att vistas utomhus. Från 1 januari 2040 förbjuda alla anläggningar som inte ger djuren sådan tillgång

3. Förbud mot pälsdjursfarmning och försäljning av päls från 1 januari 2025.

4. Omedelbart förbud mot jakt med hundar och grytjakt.

5. Förbud mot liveshower med “vilda” djur inom fem år.

6. förbud mot djurförsök där en alternativ metod finns.

Folkomröstningen stödjs redan av över 400 000 och får enligt The Connexion även stöd av 116 av 577 riksdagsledamöter.

Krav på djurskyddsminister i Sverige

I Sverige har föreningen Djurens rätt länge krävt att det införs ett djurskyddsdepartement och en djurskyddsminister, där Belgien ses som ett positivt exempel. Där har inrättande av djurskyddsministrar i de olika regionerna gett goda resultat, menar Djurens rätt. 

Tidigare drev Miljöpartiet frågan om att skapa ett djurskyddsdepartement. Partiet fick till slut gehör för att inrätta en särskild djurskyddsmyndighet och den startade i januari 2004, men blev kortlivad: alliansregeringen tog bort den i juli 2007. En av punkterna i valmanifestet 2018 handlade om att återinföra djurskyddsmyndigheten, men så blev det inte.

Syres fristående krönikör Camilla Björkbom väcker liv i frågan i en krönika den 8 juli i år:

För att visa att djur är en stor grupp som samhället vill värna vore det en bra början att inrätta en djurskyddsminister, ett djurskyddsdepartement och en djurskyddsmyndighet vars uppgift ska vara att slå vakt om djurens intressen.

Syre kommer att följa utvecklingen både i Frankrike och här i Sverige.

Skillnad mellan djurrätt och djurskydd

Att djurrättsrörelser kräver djurskyddsministrar kan ses som en anpassning till den rådande verkligheten vi lever i. Det är inga djurrättsministrar som krävs, utan just personer som ska se till att djuren behandlas bättre i djurindustrin. 

Djurskydd och djurrätt har nämligen helt olika betydelser. Djurrätt innebär att djur har grundläggande rättigheter och inte ska utnyttjas för mänskliga intressen över huvud taget. Djurskydd accepterar att djur är underordnade människor, men vill att nyttjande av djur regleras för att minska lidandet. Djurskydd innebär större burar och kortare slakttransporter. Djurrätt innebär tomma burar och inga slakttransporter.
Läs gärna mer i artikeln Djurrättsrörelsen under förändring, från 4 mars 2019.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV