Radar · Utrikes

Svensk framstöt om 2030-mål i EU

Finland och Sverige – här i form av statsministrarna Sanna Marin och Stefan Löfven – trycker på för minst 55 procent i utsläppsminskning i EU till år 2030.

Minst 55 procent i utsläppsminskning till 2030 behövs får att EU ska nå sina nollutsläpp till 2050. Det manar Sverige och åtta andra länder inför veckans EU-toppmöte i Bryssel.

”Låt oss som union leverera ett starkt och trovärdigt svar på klimatkrisen och öka våra 2030-klimatmål till åtminstone 55 procent”, heter det i ett gemensamt brev på svenskt initiativ.

”Om vi ska ha en framtid är klimatomställningen brådskande. EU behöver fortsatt visa ett starkt ledarskap i klimatarbetet. Sverige har därför tagit ett initiativ för att EU-länderna ska anta EU-kommissionens förslag om minskade utsläpp med minst 55 procent till 2030”, säger statsminister Stefan Löfven (S) i ett uttalande.

Utöver Sverige står även Danmark, Finland, Frankrike, Nederländerna, Luxemburg, Spanien, Portugal och Lettland bakom uppmaningen som Löfven under toppmötet ska överlämna till permanente rådsordföranden Charles Michel.

Nuvarande EU-mål för 2030 ligger på 40 procent, men ska skärpas rejält under hösten. EU-kommissionen har föreslagit att målen ska ökas till ”minst 55 procent”, medan EU-parlamentet vill gå ändå upp till 60 procent.

Fakta: EU:s nya klimatlag

EU-kommissionen lade fram sitt förslag till klimatlag den 4 mars och föreslår där ett bindande mål om att EU kollektivt ska vara klimatneutralt år 2050.
I övrigt består lagen främst av regler för hur utsläppsminskningarna ska granskas och uppdateras fram till dess.
EU-parlamentet har i sin behandling av lagen bland annat fört in önskemål om att EU till år 2030 ska ha minskat sina utsläpp med 60 procent, jämfört med 1990 års nivåer.
EU-kommissionen har för sin del föreslagit att 2030-målen ska skärpas till minst 55 procent.
Hur EU:s medlemsländer ställer sig till frågan ska diskuteras under veckans toppmöte i Bryssel på torsdag och fredag.