Radar · Inrikes

Stockholm köper mest välfärd från privata företag

Antalet privata företag i välfärdssektorn fortsätter att öka. Under 2018 uppgick antalet företag till drygt 67 000. Det är en ökning med 1 500 företag sedan föregående år.  Det visar nya siffror från SCB.

1 166 miljarder. Så mycket uppgick den totala verksamheten inom vård, skola och omsorg till under 2018, enligt SCB. De privata företagen utför 18 procent av verksamheten inom vård, skola och omsorg eller 206 miljarder av den totala verksamheten.

Den region i landet som köper mest välfärdsverksamhet från privata företag är även denna gång Stockholm. Andelen ligger där på 23 procent av den totala kostnaden. Stockholms län har stått för den högsta andelen köp av verksamhet varje år sedan 2007.

Efter Stockholms län, som toppar både inom utbildning och vård och omsorg, hamnar Västmanlands län. Där köpte region och kommuner välfärdsverksamhet från privata företag för 14 procent av den totala kostnaden, eller bruttokostnaden, 2018.

Lägsta andelen köp från privata företag finns Norrbottens och Kalmar län – där är motsvarande siffra 5 procent.

– I hela riket ligger det på 13 procent. År 2013 var andelen 11 procent, så det har inte skett några större förändringar, säger Caklin Doganson, ekonom och handläggare på SCB, till Nyhetsbyrån Siren.

80 procent kvinnor

Av de förvärvsarbetande inom välfärdssektorn är drygt 50 procent anställda inom kommunerna – där andelen kvinnor är drygt 80 procent.

De privata företagen står för 20 procent av förvärvsarbetarna inom välfärdssektorn och regioner för drygt 18 procent.

Inom regionerna är, precis som hos kommunerna, andelen förvärvsarbetande kvinnor 80 procent. Hos de privata företag är andelen lägre – cirka 73 procent.