Radar · Arbetskritik

Slarv med kemikalier hos städ- och byggföretag

Mycket slarv vad gäller säkerhet kring kemikalier bland bygg- och städföretag, konstaterar Arbetsmiljöverket.

En omfattande granskning visar att det tummas på rutinerna inom byggbranschen och hos städföretag. Det slarvas med kemikalielistor och riskbedömningar, slår Arbetsmiljöverket fast. Nu kräver myndigheten bättring.

Totalt är det 150 företag som omfattas i den granskning som Arbetsmiljöverket, tillsammans med sju andra myndigheter, har genomfört.

Inspektionerna, som pågick under två veckor, har framförallt fokuserat på byggbranschen men även sex städföretag har granskats.

När resultatet nu har sammanställts riktas skarp kritik mot båda branscherna. I en intervju med facktidningen Fastighetsfolket uttalar sig inspektören Mats Boström om situationen hos städföretagen, framförallt vad gäller hanteringen av kemikalier.

– Det blir allt vanligare att arbetsgivarna inte har med alla kemikalier i sin förteckning, säger han, och fortsätter.

– Det handlar också om att ha koll på säkerhetsbladen som följer med de kemiska preparaten. Där står vilka skydd som behövs och oftast handlar det om att skydda ögon, ansikte och händer. Och ibland kan det krävas andningsskydd.

Han får medhåll från Emma Unevik, vd för Stockholms städsystem och ordförande i arbetsgivarorganisationen Almega städföretagen. Hon pekar dessutom på fler aspekter i sammanhanget.

– Förteckningen ska innehålla vartenda rengöringsmedel, och riskanalyser ska göras. Det handlar både om lokalvårdarnas säkerhet och vår miljö, säger hon till Fastighetsfolket.

Under granskningen har Arbetsmiljöverket också gjort flera andra allvarliga upptäckter i städbranschen. Man fann till exempel att 30 personer arbetade illegalt på de arbetsplatser som fick påhälsning av myndighetens inspektörer.

Utöver det har en person utan arbetstillstånd, samt dennes arbetsgivare, blivit föremål för ett polisärende, skriver Fastighetsfolket.

Sett till övriga anmärkningar kräver nu Arbetsmiljöverket åtgärder. Av de sex städföretag som kontrollerades måste hälften skärpa sin hantering av kemikalier.

Hörsammas inte Arbetsmiljöverkets krav riskerar berörda företag förelägganden och i förlängningen skadestånd.

– I slutänden handlar det om arbetstagaren som använder de kemiska produkterna, och som måste kunna skydda sig, säger Mats Boström.