Radar · Miljö

Pandemin kan förändra utformningen av städer

Parallella samhällen.

Om 25 år bor nästa 70 procent av jordens invånare i städer – då måste de blir mer hållbara och tillgängliga för alla, och inte stänga ute människor från dyra bostäder. Nu finns chansen att vända utvecklingen. Coronakrisen kan göra positiva förändringar av världens städer, var buskapet på FN:s möte om stadsutveckling.

FN mötet  för stadsutveckling, UN habitat, som ägde rum i början av oktober 2020 hade samlat representanter från 36 länder och hade anordnats av FN:s ekonomiska kommission för Europa, UNECE.

En av talarna var den inflytelserika brittiska arkitekten Norman Foster, vars budskap var att pandemin innebär en möjlighet för de styrande i städerna att driva igenom positiva förändringar.

Städernas historia är en historia om kriser och om förändringar. På längre sikt har städerna tjänat på kriser, genom att de efteråt har blivit bättre städer, sade Norman Foster.

Enligt Doris Andoni, chef för bostadsfrågor vid Albaniens finansdepartement, har pandemin satt ljuset på många av de problem som drabbar befolkningarna i världens städer. Däribland frågor om hemlöshet och den brist på avlopp och rent vatten som många drabbar många som bor i slumområden.

Naturkatastrofer kan  slå mot allt fler

Hon betonade att urbaniseringen innebär att fler människor kan drabbas i samband med naturkatastrofer.
– Det är avgörande att världens städer blir beboliga till överkomliga priser, och hälsosamma för alla – inte bara de förmögna, sade Doris Andoni.

Genèves borgmästare Sami Kanaan sade att i hans stad har man i samband med pandemin inlett ett arbete för att göra fler bostäder hållbara och tillgängliga, samt inlett satsningar för att ge cyklister bättre förutsättningar.

Sami Kanaan sade att FN beräknar att upp till 68 procent av världsbefolkningen kommer att bo i städer 2050. Utvecklingen av städerna måste därför ta hänsyn till befolkningarnas omedelbara behov, sade han.

– Det handlar om att omforma stadslivet, att hitta svar på de problem som städerna står inför i dag.

Trångboddhet ett problem under pandemier

Arkitekten Norman Foster lyfte fram hur tidigare sjukdomsutbrott påverkat världens städer genom att lyfta fram en koleraepidemi som drabbade London under 1800-talet. I samband med den byggdes enligt honom ett modernt avloppssystem i staden, medan en ”holistisk tankeprocess” inleddes – vilket banade väg för utbyggnaden av stadens tunnelbana.

Han påpekade också att smittspridningen under den nuvarande pandemin tycks handla mindre om befolkningstätheten i världens städer – utan snarare vara något som drabbar människor som bor tätt i trånga bostäder. Norman Foster menar att det är något som bör beaktas i samband med utbyggnaden av billiga bostäder, och i samband med upprättandet av boenden för flyktingar.

Under oktober månad samlas världen länder under FN -flaggan UN habitat för att diskutera utmaningar med snabbt växande städer, och slumområden runt om i världen.