Radar · Miljö

Östhammar säger ja till slutförvaret i Forsmark

Slutförvaret för använt kärnbränsle bör byggas i Forsmark, enligt Östhammar kommun.

Slutförvaret för använt kärnbränsle bör byggas i Forsmark, enligt Östhammars kommun. Det historiska beslutet togs under ett extrainsatt möte på tisdagskvällen. Men regeringen har sista ordet i frågan.

Östhammars kommunfullmäktige har sagt sitt. Kommunen släpper sitt veto och tillåter Svensk Kärnbränslehantering (SKB) att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.

– Det är ett ovillkorat ja, säger kommunalrådet Margareta Widén-Berggren (S).

Arbetet med att ta fram ett slutförvar för Sveriges kärnavfall har pågått sedan 70-talet. Östhammars kommun har varit en aktiv part i processen under 25 år.

– Vi har fått svar på våra frågor, vi känner att vi är mogna för det här. Det finns ingen anledning att vänta på regeringen. Resten av processen kommer att granskas av myndigheterna i den stegvisa prövningen, säger säger Widén-Berggren, som varit med i alla år.

2011 ansökte SKB om tillstånd hos Strålsäkerhetsmyndigheten och mark- och miljödomstolen att få bygga slutförvaret i Forsmark.

Här är det tänkt att det använda kärnbränslet ska förvaras i kopparkapslar som omges av bentonitlera, cirka 500 meter ner i urberget. Avfallet, som är det mest svårhanterliga avfallet från den svenska kärnkraften, måste isoleras och vila i minst 100 000 år.

Ansökan ligger hos regeringen för fortsatt hantering.

– Nu hoppas jag att regeringen tar sitt ansvar och fattar ett beslut så att det här blir av. Det handlar om hur vi tar hand om vårt kärnavfall, säger Widén-Berggren (S).

I början av 2030-talet hoppas SKB att kunna ta emot de första leveranserna av använt kärnbränsle för slutförvaring.

Jonas Grönvik/TT