Radar · Morgonkollen

Nytt covidtest ger svar efter bara fem minuter

Med hjälp av ett nytt test för covid-19 kommer provsvaret efter bara fem minuter.

Årets Nobelpristagare i kemi, Jennifer Doudna, har utvecklat ett test för covid-19 där provsvaret kommer efter bara fem minuter. Testet bygger på samma teknik som hon får Nobelpriset för.

Förra veckan tillkännagav Nobelkommittén att årets pris i kemi går till fransyskan Emmanuelle Charpentier och amerikanskan Jennifer Doudna för den så kallade gensaxen. De prisas för en molekylärbiologisk teknik kallad Crispr som med hjälp av olika enzymer har revolutionerat möjligheten att ”klippa och klistra” i arvsmassan med mycket stor precision.

Nu har en av pristagarna, Jennifer Doudna, använt sig av samma teknik och utvecklat ett test för covid-19 där provresultatet kommer efter bara fem minuter, i stället för flera timmar eller dagar som i dag. Testet, skriver tidskriften Science, är dessutom så enkelt att det skulle kunna användas på vanliga läkarmottagningar, skolor eller kontor.

Lyser upp

Utgångspunkten är en liten bit RNA, eftersom virusets arvsmassa består av RNA i stället för dna. Den lilla RNA-biten är komplementär till och unik för viruset och binder till motsvarande sekvens i virusets arvsmassa, förutsatt att det finns i lösningen.

Om så sker, kommer ett enzym som finns i lösningen och som är en viktig komponent i Crispr-tekniken, att klippa av RNA-strängen precis vid ändarna av den tillförda RNA-biten. Detta resulterar i sin tur till att fluorescerande partiklar kommer ut i provet. Om lösningen sedan utsätts för laserljus, kommer de fluorescerande partiklarna att lysa upp, vilket blir till en signal om att den som lämnat provet bär på viruset.

Liknande test för covid-19 finns redan. Dessa tester kräver dock att man först kopierar upp antalet RNA-strängar innan själva testet genomförs, vilket gör dessa tester både svårhanterliga och tidskrävande.

Elegant

Jennifer Doudna och hennes kolleger har nu förfinat tekniken genom att de har tagit fram flera olika RNA-bitar som kan arbeta parallellt med varandra, vilket förbättrar såväl träffsäkerheten som förkortar den tid som krävs innan provsvaret kommer, eftersom RNA-strängarna inte längre behöver kopieras. Dessutom kan signalstyrkan användas för att kvantifiera hur mycket virus det finns i provet. Ju mer provröret lyser upp, desto fler viruspartiklar.

Testet ska genomgå en större utvärdering innan det kan kommersialiseras, men en första studie av ett mindre antal kliniska prover visade att testet prickade rätt i samtliga fall, efter bara fem minuter.

– Det verkar som om de har tagit fram ett bombsäkert test. Det är riktigt elegant, säger Max Wilson, molekylärbiolog vid University of California, Santa Barbara, i en kommentar till tidskriften.

Fakta: Från bakteriernas värld

Den så kallade Crispr-tekniken utvecklades i början av årtiondet. Tekniken gör det möjligt att klippa och klistra i arvsmassan hos alla levande organismer med en precision som tidigare var helt otänkbar. Metoden, som kallas för Crispr-Cas9, bygger på kunskap om hur bakterier försvarar sig mot viruspartiklar genom att klippa av deras dna-sträng med hjälp av olika enzymer. Den utvecklades bland annat av forskare vid Umeå universitet där en av årets pristagare, Emmanuelle Charpentier, varit verksam.