Radar · Miljö

Miljörörelser vill få EU att svartlista varor som kan kopplas till skövling

Bränder i Amazonas sker ofta för att skapa mer mark för odling eller betesdjur.

Varje år importerar EU varor som orsakar runt tio procent av den globala skogsskövlingen. Nu tar EU-kommissionen fram ny lagstiftning, som ska råda bot på miljöförstöringen. Men risken är att förslaget blir urvattnat varnar flera miljöorganisationer.

När skogsskövlingen av Amazonas sköt i höjden 2019 orsakade det ett internationellt storbråk mellan flera EU-ledare och Brasiliens president Jair Bolsonaro.

– Amazonas brinner och det är en angelägenhet för hela världen, sa Frankrikes president Emmanuel Macron, inför G7-mötet det året.

Bolsonaro kontrade med att kalla uttalandena för ett utryck av kolonialism. Men samtidigt som flera EU ledare haft hög svansföring inför Brasilien, importeras stora mängder produkter som kan kopplas till avskogningen. Genom kampanjen #Together4Forests som ett hundratal miljörörelser nu ställt sig bakom, krävs ett importstopp av alla grödor som kan kopplas till avskogning.

Per Larsson, som är skogsexpert på WWF, kallar importen ”skandalös”.

– Ny lagstiftning på området är något som vi efterlyst under lång tid. EU måste sopa rent inför sin egen dörr, säger han.

"Kan bli bra eller urvattnat"

Men nu skönjer han en öppning. När EU-kommissionen i maj antog en ny strategi för biologisk mångfald, aviserade kommissionen att de också skulle föreslå lagstiftning som kan förbjuda import av produkter som kan kopplas till skogsskövling, berättar Per Larsson.

– Det kan bli bra eller urvattnat, säger han.

Miljörörelsernas krav rör alltifrån att ursprungsbefolkningens rättigheter ska inkluderas och skyddas till att det blir en bred palett av produkter som berörs, alltifrån nötkött och palmolja, till soja och andra fodergrödor. Men också att lagstiftningen inte enbart berör regnskog, utan även våtmarker och savanner, så som områdena Pantanal och Serrado i Brasilien.

Annars riskerar miljöförstörelsen att bara flytta från ett ekosystem till ett annat, menar Per Larsson.

– Det är viktigt att framhäva att det här inte kommer att stoppa avskogningen automatiskt, utan är en av flera viktiga åtgärder, säger han.

Avskogning sker ofta helt lagligt

Sedan tidigare finns det lagstiftning som förbjuder import av illegalt avverkat timmer till EU. Men en viktig skillnad mot den lagstiftning som nu diskuteras, är att ett importstopp inte enbart skulle gälla om skövlingen skett olagligt eller inte, berättar Per Larsson.

– Det tycker vi är fullt rimligt, då avskogning ofta sker fullt lagligt.

Kommissionen väntas lägga det nya lagförslaget nästa år. Nu pågår en så kallad offentlig konsultation, där även privatpersoner kan delta.

Två år av kraftiga bränder i Amazonas

Augusti 2019 riktades världens strålkastarljus mot Amazonas, efter att brandrök svept in miljonstaden Sao Paolo. Bränderna anläggs i regel för att göra plats för boskap och odling på igenvuxen mark – och riskerar att äta sig in i regnskogen. Det kan också vara ett direkt resultat av skogsavverkning, där resterna efter ett hygge tänds på för att skapa odlingsmark. Även om årets bränder inte fått lika mycket uppmärksamhet – har de varit minst lika många. ”Det har aldrig varit så här allvarligt som det är nu. De mängder som vi ser brinner nu är lika mycket som förra året och det är otroligt oroväckande. Det vi ser nu i september är en fördubbling jämfört med i fjol”, sa WWF:experten Olle Forssmed, i SVT:s Morgonstudio nyligen.

Så undviker du att bidra till skövlingen 

1. Ät mer vegetariskt och undvik brasilianskt kött, då Amazonas bränns för att göra plats för betesmark och soja. År 2016 kom till exempel 40 procent av EU:s totala import av nötkött från Brasilien – hela 141 000 ton.
2.  Undvik tropiskt trä, när du som konsument köper tropiska träslag, ökar viljan att skövla skogen.
3. Påverka din bank, flera stora företag driver på exploateringen av Amazonas och finansieras i sin tur av flera svenska banker och pensionsfonder, enligt Fair finance.
Källa: Naturskyddsföreningen