Radar · Miljö

Brittiska dagsländor tar stryk från godkända utsläpp

Trollsländornas ägg dör av utsläpp och slam i brittiska vattendrag.

Även måttliga mängder utsläpp har stor påverkan på dagsländor i Storbritannien. Drygt 80 procent av äggen dör av utsläpp som i många fall är godkända. Det visar en ny studie, rapporterar The Guardian. 

De förr så vanliga dagsländorna som brukade hänga över åar och vattendrag i Storbritannien blir allt ovanligare. Dagsländorna är viktiga för flera arter fåglar, fiskar och däggdjur. Men de senaste trettio åren har dagsländorna minskat kraftigt i antal i landet, skriver the Guardian och hänvisar till ny forskning.

Forskarna, som ägnat tre år att studera dagsländor, har sett att en möjligt orsak till minskningen hos röd strömslända (Serratella ignita), kan vara utsläpp från jordbruket i form av fosfater, sediment och ofiltrerat avloppsvatten.  I laboratorietest kunde de se att vanliga och godkända insektsmedel, som används i jordbruket, återfinns i vattendragen och påverkar äggens utveckling. Sediment och slam som täcker äggen gör att de inte får syre och dör. Slammet gjorde också att svampar och mögel kunde angripa äggen.

– Det är bara är toppen av ett isberg. Om vi förlorar våra ryggradslösa djur kommer andra arter följa efter, säger Paul Knight, chef för Salmon and Trout Conservation, till the Guardian

Forskarna såg att 80 procent av äggen dog i de brittiska vattendragen, som ofta har högre halter än genomsnittet för EU. Bara 17 procent av vattendragen har ”god ekologisk status” i Storbritannien, jämfört med i Sverige där närmare 80 procent har god eller hög ekologisk status, enligt Hav- och vattenmyndigheten.

Tysk insektsdöd

I en annan ny studie räknar forskarna med att antalet bevingade insekter har minskat med 75 procent på 25 år i Tyskland. Något de kallar för en “ekologisk Armageddon” som kan komma att få långtgående konsekvenser för människan.
 
För den som ogillar myggor kan det vara bra att gynna den glupska flicksländan. En svensk-finländsk studie från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och  Åbo universitet visade att trollsländorna äter tusentals mygg och andra insekter kring dammar där de lever. Forskarna kom till sina slutsatser genom att studera avföring från trollsländor och göra DNA-spårning.

Eftersom trollsländor är toppredatorer är de särskilt utsatta för olika hot i naturliga ekosystem.

Myggjägare

Totalt har 65 olika trollsländsarter påträffats i Sverige och 62 i Finland. På världsnivå är antalet kända arter ungefär 5 680 stycken, enligt SLU.

En av dem som deltog i studien som presenterades i mars i år var professor Tomas Roslin. Han var entusiastisk över de nya tillvägagångssätten och de intressanta resultaten av studien, enligt ett pressmeddelande från SLU.
 
– Genom att kombinera flera metoder kan vi äntligen avslöja den övergripande effekten av predation i naturen. I den här studien påvisade vi både hur väldigt olika bytesdjur trollsländorna ger sig på, vilka bytesdjur som är viktigast, och hur stor inverkan trollsländornas jakt har på enskilda bytesarter och på insektssamhället som helhet, sade Roslin.