Radar · Miljö

Sol och vind billigare än kolkraft – i hela världen

Den globala fossilbränsleindustrin subventioneras med motsvarande 50,7 biljoner svenska kronor årligen, och i Kina byggs just nu nya kolkraftverk.

Förnyelsebar energi kostar mindre än att bygga nya kolkraftverk – det gäller nu i hela världen. Den kolkraft som planeras i bland annat Kina, Indien och Tjeckien kan bli en dyr affär, visar en rapport från tankesmedjan Carbon tracker initiative.

I dag är sol- och vindkraft ett billigare sätt att skapa elektricitet än att bygga kolkraftverk, på alla världens marknader. Det visar rapporten How to waste over half a trillion dollars från tankesmedjan Carbon tracker initiative, som kartlägger ekonomiska risker för investerare inom fossilbränsleindustrin.

Ändå bygger länder som Kina och Indien just nu nya kolkraftverk, och planerar än fler. Även i Europa, i första hand Polen och Tjeckien byggs nya kolkraftverk.

Att skapa el från existerande kolkraft är också dyrare än förnyelsebart i 60 procent av världens kolkraftverk. Inom tio års tid beräknas det gälla överallt, enligt rapporten.

– Förnyelsebart konkurrerar ut kol över hela världen, och kolinvesteringar riskerar att bli värdelösa tillgångar. (…) Marknaden driver omställningen mot förnyelsebart, men regeringar lyssnar inte. Det vore ekonomiskt klokt att avbryta nya kolprojekt omedelbart, och fasa ut redan existerande kraftverk, säger Matt Gray, en av rapportförfattarna i ett pressmeddelande från Carbon tracker initiative.

En orsak till att kolkraftverk byggs trots att förnyelsebart är billigare är att industrin subventioneras kraftigt i många länder. Internationella valutafonden uppskattade i fjol att den globala fossilbränsleindustrin subventioneras med 5,2 biljoner dollar, alltså 50,7 biljoner svenska kronor om året.

Men i USA går utvecklingen i motsatt riktning mot länder som Kina och Indien. Landet stängde under 2019 ner rekordmånga kolkraftverk, skriver Ny teknik.