Radar · Migration

S avvisar kritik om otydlig migrationslinje

Hösten 2015 kom många asylsökande till Hyllie station i Malmö.

Flera partier i Migrationskommittén klagar över att de inte vet vad Socialdemokraterna vill i känsliga frågor. Men Rikard Larsson (S) avvisar kritiken. Han vill få till en bred överenskommelse, och även göra upp med Moderaterna.

Irritationen på Socialdemokraterna är stor när TT pratar med de åtta riksdagspartierna i kommittén.

Rikard Larsson, som representerar S i kommittén, hävdar att kritiken mest kommer från V och SD. Två partier som, enligt honom, skiljer ut sig.

– Målet är att få en så bred uppgörelse som möjligt med så många partier som det bara går. Och då kan jag konstatera att V och SD, som bara upprepar sina egna förslag och inte flyttar sina positioner, de har jag inga förhoppningar om att de ska vara med i överenskommelsen. Det är de enda partier som jag utesluter, säger Larsson till TT.

TT: Har du redan gett upp hoppet om att få med dem?

– Ja, de upprepar bara vad de tycker politiskt, det kan vi i S också göra, men det leder inte kommittéarbetet en enda meter framåt, säger Rikard Larsson.
Svår ekvation

Moderaternas migrationspolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard tycker att det är för tidigt att utesluta några partier. Även om hon har svårt att se hur M och MP ska kunna skriva under samma överenskommelse.
Däremot gör M gärna upp med regeringens största parti, S.

– Men det är ju alldeles uppenbart att S även har MP att ta hänsyn till, och då blir det en ekvation som blir mycket svår att få ihop, säger Malmer Stenergard.

Hon delar andra partiers uppfattning om att Socialdemokraterna är otydliga.

– Den politik som S, som parti, ger uttryck för är något helt annat än den politik som regeringen hittills har fört. Det är svårt att få det att gå ihop, säger Malmer Stenergard.

Konflikterna i migrationskommittén är många. Men det svåraste blir att få en bred uppslutning kring helheten, inte om enskilda förslag.

S vill diskutera

När partierna möts i dag har de för första gången ett helhetsförslag på bordet, som det opolitiska sekretariatet ställt samman. Där har M:s förslag om volymmål döpts om till det mindre kontroversiella ”riktmärke”.

– Det har väl gjorts för att det ska vara lättare för Socialdemokraterna att förhandla om det, sade Vänsterpartiets migrationspolitiska talesperson Christina Höj Larsen tidigare till TT.

Rikard Larsson protesterar inför den beskrivningen. S är berett att diskutera om många frågor, inklusive olika mål för asylpolitiken.

– Det gäller också förslaget att det måste gå tio år innan en asylsökande som fått avslag på sin ansökan kan lämna in en ny. I dag gäller fyra år. Detta föreslås för att fler ska lämna landet i stället för att gå under jorden.
Det kan vi absolut diskutera. Vi har föreslagit åtta år, men ska man leda detta framåt, behöver vi diskutera detta inom ramen för helheten, säger Rikard Larsson.

Strid om försörjningskrav

Försörjningskrav för den som vill ta hit sin familj är en annan het fråga. Åsikterna går isär hur tuffa kraven ska vara på alternativt skyddsbehövande, däribland många från Syrien.

– Vi tycker att man ska ligga rätt nära de regler som finns i dag i den reviderade tillfälliga lagen, säger Rikard Larsson.

Det innebär att den som lämnar in sin ansökan om familjeåterförening inom tre månader från beslutet att få stanna, slipper försörjningskraven.

En annan fråga som ska diskuteras på mötet i dag är om det ska ställas olika krav för att kunna få permanent uppehållstillstånd.

– Vi är villiga att diskutera olika krav som nämnts, till exempel om man ska ställa språk- eller försörjningskrav, säger Larsson.

Han betonar dock att även om S kan tänka sig att förhandla och gå med på olika enskilda förslag, så är det alltid helheten som är viktigast.

– Därför blir det lite förenklat att bara säga vad man tycker i en enskild fråga, säger Rikard Larsson.

– Jag tycker att vi i grunden har många bra förslag att ta ställning till. När jag ser dokumentet ser jag att det finns bra möjligheter att landa bra i slutändan.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV