Radar · Basinkomst

FN-rapport föreslår basinkomst i Latinamerika

Mannen på bilden bor i ett skjul i Mexico och plockar skräp för att överleva.

En rapport från FN-organet ECLAC föreslår att regeringar i Latinamerika och Karibien inför basinkomst till 215 miljoner människor.

Rapporten Sociala utmaningar i covid-19-tider föreslår att regeringarna i de berörda länderna inför en tillfällig basinkomst för att täcka de mest akuta behoven hos 215 miljoner människor. Basinkomsten bör sedan omvandlas till en permanent lösning för de fattigaste och förlängd för de som riskerar att hamna i fattigdom.

ECLAC, den ekonomiska kommissionen för Latinamerika och Karibien, skriver i rapporten att covid-19 har haft förödande konsekvenser för miljoner fattiga i Latinamerika och att en basinkomst bör införas omgående.

Stor grupp fattiga

I rapporten skriver ECLAC:s representant Alicia Bárcena att corona-pandemin har orsakat strukturella problem i många länders välfärdssystem.

– Det är viktigt att garantera en grundläggande trygghet bestående av mat och inkomst till en så stor grupp människor som möjligt, sa hon under en livesänd presskonferens.

Hittills har stödåtgärder såsom kontantutbetalningar och matutdelning påbörjats i 29 länder, vilka når 90,5 miljoner hushåll, motsvarande 58 procent av invånarna i regionen.