Intro

Välkommen till dagens Syre!

Det råder skilda meningar om det finska basinkomstförsöket som nu slutrapporterats. Nej, det gav ingen större effekt på sysselsättningen men värdet av sociala experiment när det kommer till reformer för framtiden ska inte underskattas menar experterna. Mer om det kan du läsa i dagens Zoom.

Bland nyheterna berättar vi om hur Rädda barnen larmar om att 10 miljoner barn i världens fattigaste länder riskerar att aldrig komma tillbaka till skolan efter coronapandemin. Detta på grund av stora budgetnedskärningar och recession.

Något att glädjas över är däremot att den envisa kritiken mot det amerikanska NFL-laget Washington Redskins äntligen fått fäste. I kölvattnet av Black lives matters byter nu laget namn.

Trevlig läsning!