Radar · Miljö

FN varnar för vattenbrist, torka och stormar

Samtidigt som vissa delar av världen kommer att drabbas av torka allt oftare kommer andra delar att råka ut för fler stormar och skyfall.

Under de senaste veckorna har både Japan och Kina drabbats av svåra översvämningar. Samtidigt har risken för torka blivit större. Medeltemperaturen i världen väntas snart hamna en grad högre än under förindustriell tid.

Två olika FN-organ berättar om den dramatiska utvecklingen av klimatet och vädret. Unesco rapporterar att 25 procent av världens storstäder lever med vattenbrist i dag och att behovet av vatten kommer att vara 40 procent större än tillgången 2030.

Detta innebär att en allt större del av jordens befolkning kommer att ha problem med att få tag på vatten också i storstäderna. Unesco säger att var fjärde person i världen kommer att drabbas av kronisk eller regelbunden brist på sötvatten 2050.

Ökande medeltemperatur

FN:s väderorgan World Meteorological Organization (WMO) förutspår att det är sannolikt att jordens medeltemperatur inom de närmaste fem åren kommer att ha ökat med en grad sedan industrialismens införande. Den senaste femårsperioden har dessutom varit den varmaste som man har uppmätt hittills.

Förindustriell tid definieras som genomsnittet 1850-1900. Det finns en 70 procentig risk för att en eller fler månader under den kommande femårsperioden kommer att ligga 1,5 grader högre än under den perioden. Risken för att hela perioden kommer att ligga så högt är lägre, men ändå 20 procent.

Mer väderdramatik

Prognosen har tagits fram av meteorologer över hela världen och säger också att vi kommer att få leva med flera dramatiska väderhändelser i framtiden. Västeuropa kommer att drabbas av allt fler stormar samtidigt som Australien, södra Afrika, och stora delar av Sydamerika kommer att drabbas av torka oftare.

– Den här studien visar med hög vetenskaplig säkerhet de enorma utmaningarna i att hålla en temperaturökning på högst två grader under det här seklet, säger WMO:s generalsekreterare Petteri Taalas.

Undersökningen har inte tagit hänsyn till förändringarna som coronapandemin har fört med sig. Taalas menar att minskningen av tillförsel av koldioxid till atmosfären under pandemin i praktiken inte kommer att minska temperaturökningen.

– WMO har om och om igen betonat att den industriella och ekonomiska nedgången som COVID-19 fört med sig inte kan vara en ersättning för ett långsiktigt och koordinerat klimatarbete.