Radar · Djurrätt

Vegankost ska serveras i skolan enligt nya råd

En så kallad flervalsbuffé ökar elevens möjlighet att själv komponera måltiden.

Branschorganisationen Kost & näring presenterade i dag nya rekommendationer för så kallade anpassade måltider i skola och förskola. I råden framkommer bland annat att vegankost ska serveras till de elever som önskar, med undantag för barn under tre år.

Begreppet anpassade måltider är nytt och ska inte förväxlas med specialkost. I specialkost rymmer allergier och intoleranser, medan anpassade måltider innefattar bland annat särskild kost av religiösa och etiska skäl. Särskild anpassning för elever som önskar LCHF-kost, kost utan E-nummer eller kost med endast svenskt kött omfattas inte av begreppet.

Vårdnadshavarna har eget ansvar

Kost & näring menar att det krävs goda kunskaper för att servera en näringsrik vegankost och intyg från vårdnadshavare eller myndig elev ska lämnas in till skolan. Det är viktigt att tydliggöra för vårdnadshavaren och eleven att det är de som ansvarar för att komplettera maten med kosttillskott och att skolan inte helt och fullt kan tillgodose elevens alla behov.

Eftersom det saknas godkända tillskott för barn under tre år, avråder organisationen från att servera vegansk kost till små barn.

Medlemmarna saknade verktyg

Rätten till specialkost och anpassade måltider regleras av Diskrimineringslagstiftningen, Livsmedelslagstiftningen, Skollagstiftningen, Arbetsmiljölagstiftningen och Hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Anledningen till att rekommendationerna togs fram var att det bland organisationens medlemmar rådde osäkerhet kring lagstiftningen och att det saknades verktyg att använda i bedömningarna om rätten till specialkost och anpassade måltider.

Kost & närings medlemmar består bland annat av kostchefer, måltidschefer och andra yrkesgrupper som leder landets offentliga måltidsverksamheter inom kommuner och regioner. De nya rekommendationerna har tagits fram med stöd av en fokusgrupp bestående bland annat av Astma- och allergiförbundet, Svenska barnläkarföreningen, Dietisternas riksförbund och Livsmedelsverket.